Благодарности

Изказваме нашата благодарност на следните хора за оказаното им съдействие и подкрепа:

 • Данаил Трайчев – за оригиналната му идея за Учи свободен и ценните му съвети в процеса на създаване на диска;
 • Екипа на Линукс за българи – за предоставянето на свободно дисково пространство за качване на диска в Интернет и популяризирането му;
 • Host.bg – за безплатно предоставения хостинг и качествена поддръжка;
 • Phoenix.bg – за предоставената статия за използване на iTalc;
 • Милен Милков и Българската Blender общност – за предоставените статии за Blender;
 • http://www.designbyraro.com/ – за предоставените ръководства за GIMP, HTML  и CSS;
 • Kill_U – за превода на официалното потребителско ръководство на WINE;
 • v111p.com – за предоставеното XHTML ръководство, уроци и tutorial по HTML;
 • Михаил Балабанов – за Кратък английско-български терминологичен речник и полезните съвети при превод от английски език;
 • Атанас Атанасов –  за българския превод на GNU General Public License version 2;
 • Светозара Петкова – за предоставените текстове, касаещи използването на свободни лицензи в сферата на образованието и ползата от тях;
 • Всички преводачи, които чрез старанието си косвено помагат на УСУ да е много по-лесен за използване;
 • Всички потребители на диска, споделили впечатленията си, дали препоръки, критики и идеи за неговото усъвършенстване.

Благодарим ви! Без вас УСУ нямаше да стигне дотук!

С уважение,
Светослав Стефанов
Красимир Стефанов

Sidebar