Видео транскодер (Arista transcoder)

С помощта на разгледаното по-долу приложение ще можете бързо и лесно да конвертирате видео във формат, подходящ за различни устройства – телефони, преносими видео плеъри, външни DVD устройства, игрови конзоли и др. Приложението се казва Arista и можете да го инсталирате от Мениджъра на пакети. След инсталиране ще го намерите в менюто Програми – Звук и видео – Arista transcoder.

Интерфейсът на приложението е прост:

arista_1.png

Състои се от малка лента с инструменти, чрез която имате бърз достъп до функции като добавяне/премахване на файлове за конвертиране и контрол върху възпоизвеждането им. Има и област за жив преглед на видеото по време на конвертиране, която ще ви позволи да следите докъде е стигнал процесът. В дясната част на прозореца се намира панелът, чрез който ще определите откъде да се вземе изходният файл и за какъв тип устройство да се конвертира.

Източникът може да е локално CD/DVD устройство или пък файл от компютъра:

arista_2.png

Ако е необходимо, можете да вградите субтитри в конвертирания видео файл. Последното може да е необходимо, когато ще гледате видео на устройство, неподдържащо зареждане на субтитри от външен файл. Можете да направите това, като натиснете бутона (с вида на зъбно колело), намиращ се в дясната част на падащото меню. Той ще ви отвори диалогов прозорец, от който ще можете да направите избора си:

arista_3.png

След като изберете изходния файл, ред е да определите за какъв тип устройство ще конвертирате файла. Arista предлага готови шаблони за различни устройства, затова вашата работа е просто да изберете типа устройство, най-много доближаващ се до вашето:

arista_4.png

Следващата стъпка, е да изберете допълнителните настройки на крайния файл. За различните типове устройства те могат да се различават – напр. качество на видеото (стандартно или ниско), стандарт на видеото (NTSC или PAL) и др.:

arista_5.png

Сега остава само да добавите изходния файл с вече зададени настройки към опашката с файлове за конвертиране. За целта използвайте бутона Добавяне към опашката от лентата с инструменти. При натискането му ще се отвори диалогов прозорец, от който ще трябва да изберете къде да се запише получения файл, след което задачата веднага ще се появи в Опашка и ще започне процеса на конвертиране:

arista_6.png

Ако желаете да конвертирате наведнъж повече файлове, натиснете бутона На пауза от лентата с инструменти и следвайки стъпките по-горе, добавете още файлове към опашката.

Sidebar