Запис на поточно аудио (KStreamRipper)

С помощта на KStreamRipper може да запишете излъчванията на любимото си Интернет радио на твърдия диск на компютъра.

За да я инсталирате, от Система – Аминистриране пуснете Мениджър на пакети (Synaptic), след което намерете и инсталирайте пакета kstreamripper.

При пускането на програмата ще се покаже прозорецът и, в който се съдържат всички нейни действия и настройки:

kstreamripper_1.png

В най-горната му част се намира списъкът с източниците на поточно аудио. Поначало той е празен и затова ще трябва да си добавите адресите на любимите ви Интернет радио станции. За да направите това натиснете бутон Add stream:

kstreamripper_2.png

Ще се отвори прозорец в който ще трябва да вкарате последователно име, адрес и описание на източника на поточно аудио, който желаете да добавите*:

kstreamripper_3.png

Потвърдете с ОК за да затворите прозореца и да добавите желания източник:

kstreamripper_4.png

Остава още една стъпка преди да може да осъществите запис. Трябва да определите къде ще се записват файловете в системата ви. За целта в прозореца на KStreamRipper в частта му Settings натиснете този бутон:

kstreamripper_5.png

Изберете папка (напр. Музика), след което вече може да пуснете да се записва като натиснете бутон Rip Stream:

kstreamripper_6.png

След като записът започне, ще може да следите статусът му от списъка с източници. Там ще показва името на източника, името на текущата песен и обемът на файла:

kstreamripper_7.png

За да прекъсване на записа натиснете бутон Stop Rip:

kstreamripper_8.png

* Имайте предвид, че не всички Интернет радиа позволяват да сваляте свободно излъчваните песни.

Sidebar