Запис на CD/DVD (K3b)

K3b е приложение за запис на CD/DVD носители. Тя предлага пълен комплект от действия, свързани с запис на CD/DVD – запис на данни; аудио, DVD и VCD дискове; запис от *.iso изображения; копиране на CD/DVD носители и др.

Програмата е алтернатива на включената в УСУ Запис на диск (Brasero). За да инсталирате K3b, е необходимо да пуснете Мениджъра на пакети Synaptic и да изберете пакета k3b.

След инсталирането си, програмата може да бъде стартирана от Програми – Звук и Видео – K3b.

Ще видите прозорец, подобен на този:

k3b_1.png

Интерфейсът на програмата е организиран лента с инструменти, вграден файлов браузър и панел, съдържащ всички възможни операции с CD/DVD носители. По начало за бърз избор ви се предлагат няколко най-типични действия:

k3b_4.png

За да видите всички възможни действия, натиснете Други действия…:

k3b_2.png

Избирането на действие обикновено отваря нов подпрозорец в този панел:

k3b_3.png

Този начин на работа е удобен, тъй като така може да си подготвите няколко различни проекта за изпълнение, без да се налага да имате отворен няколко прозореца на K3b:

k3b_5.png

След това кратко запознаване с интерфейса на програмата, по-долу ще разгледаме начина, по който се изпълняват няколко често срещани действия със CD/DVD носители:

  1. Запис на аудио CD:
  • пуснете K3b и от панела с действията изберете Нов проект за аудио CD:

k3b_6.png

  • В отворилият се празен подпрозорец може да добавяте нови файлове чрез влачене и пускане от вградения файлов браузър. Лента в най-долната част на прозореца ще ви дава визуална представа за това, каква част от диска се е запълнила:

k3b_7.png

  • Когато добавите желаните песни, натиснете бутон Запис на диск. Ще се отвори прозорец, в който ще можете да дадете някои настройки на предстоящия запис – устройство за запис, скорост на запис и т.н.:

k3b_8.png

  • Поставете празен носител, прегледайте предложените настройки и натиснете бутонЗапис на диск в горния прозорец за да направите записа.
  1. Запис на CD/DVD с данни:
  • пуснете K3b и от панела с действията изберете Нов проект за CD с данни или Нов проект за DVD с данни, в зависимост от носителя, с който разполагате:

k3b_9.png

  • В отворилият се празен подпрозорец може да добавяте нови файлове чрез влачене и пускане от вградения файлов браузър. Лента в най-долната част на прозореца ще ви дава визуална представа за това, каква част от диска се е запълнила:

k3b_10.png

  • Когато добавите желаните файлове, натиснете бутон Запис на диск. Ще се отвори прозорец, в който ще можете да дадете някои настройки на предстоящия запис – устройство за запис, скорост на запис и т.н.:

k3b_11.png

  • Поставете празен носител, прегледайте предложените настройки и натиснете бутонЗапис на диск в горния прозорец за да направите записа.
Sidebar