Настройки на hamachi

Може би част от вас са чували, а други са използвали програмата Hamachi. С нейна помощ може да изградите сигурна връзка между два или повече отдалечени компютъра през Интернет. По този начин може да си осигурите достъп до споделените им ресурси, да играете игри в мрежа и дори до осъществите отдалечен контрол върху друг компютър.

Има различни начини да инсталирате и настроите hamachi така, че да е готова за работа. Един от начините е чрез помощната програма hamachi-setup, която можете да инсталирате от Мениджъра на пакети.

След като инсталирате hamachi-setup, трябва да минете през следните стъпки, за да подготвите hamachi за работа:

  • Стартирайте програмата hamachi-setup от менюто Програми – ИнтернетНастройки на hamachi. Ще видите следния прозорец:

hamachi_1.png

  • Ако до момента не сте инсталирали hamachi в системата, изберете (Ре) Инсталиране. Ако ли пък вече има инсталация на hamachi, пропуснете (Ре) Инсталиране и изберете Настройване на hamachi за текущия потребител. Ще бъдете запитани за паролата си, след което hamachi ще се настрои за вашия потребител и вие ще бъдете уведомени при успешно приключване:

hamachi_14.png

За целите на това ръководство ще допуснем, че до момента нямате инсталация на hamachi и затова сте избрали (Ре) Инсталиране. В резултат на това ще се отвори диалогов прозорец, в който ще имате възможност окончателно да разрешите или откажете инсталацията:

hamachi_2.png

В случай, че желаете да продължите, натиснете Добре. Веднага ще се отвори допълнителен Терминален прозорец, в който ще се показва статусът на инсталацията. Преди да започне тя обаче, ще трябва да въведете потребителската си парола:

hamachi_3.png

Обърнете внимание, че в самия прозорец по време на въвеждането няма никаква индикация за това колко и какви символи сте въвели. Въведете паролата си и натиснете Enter за да започне същинската инсталация:

hamachi_4.png

По време на инсталацията ще ви трябва активна Интернет връзка, тъй като трябва да се изтегли инсталационният файл на hamachi.

  • Когато инсталацията завърши, малък диалогов прозорец ще ви уведоми за това дали е успешна:

hamachi_5.png

  • Освен, че ви осведомява за статуса на инсталирането, този прозорец ви дава възможност да настройте hamachi да се зарежда автоматично всеки път когато влезете в системата с потребителското си име. Ако изберете Добре hamachi ше се стартира като системен процес и вие дори няма да забележите, че е стартиран. В такъв случай ще трябва предварително да настроите hamachi към каква мрежа да се свързва, с какво потребителско име, с какъв статус и т.н. За целта след като потвърдите и се върнете в основния прозорец, изберете Команди. От тук ще може да извършите всички настройки и действия с hamachi:

hamachi_6.png

В общия случай действията ви се свеждат до задаване на прякор, вписване, присъединяване към вече съществуваща hamachi мрежа (или създаване на нова) и определяне на статуса ви в нея. Веднъж зададени тези настройки ще се зареждат при всяко ваше влизане в системата.

  • Ако желаете да имате по-видим контрол върху състоянието на hamachi може да отговорите отрицателно на въпроса за автоматично стартиране, да се върнете към основното меню и да си инсталирате графичен потребителски интерфейс. За целта от основното меню изберете Инсталиране на hamachi-gui (графичен интерфейс). Отново диалогов прозорец ще ви даде възможност да потвърдите избора си:

hamachi_7.png

В отворилия се Терминален прозорец въведете паролата си и изчакайте за завърши инсталацията. Отново ще ви е необходима активна Интернет връзка. По време на инсталацията на hamachi-gui ще имате възможност да изберете за инсталация и VNC клиент, който може да ви е от полза при отдалечено свързване към други компютри в hamachi мрежата:

hamachi_8.png

Ако желаете това, отговорете с Добре, с което инсталацията приключва и вие се връщате в основното меню. Сега може да изберете hamachi-gui да се стартира автоматично при вход в системата. Обърнете внимание, че настройката за автоматичен старт важи или само за hamachi или само за hamachi-gui, т.е. не може да бъдат зададени и двете едновременно тъй като функциите им биха се дублирали. Избирането на hamachi автоматично отменя автоматичното стартиране на hamachi-gui и обратно.

Чрез hamachi-setup може да извършавате и някои други свързани с hamachi действия:

  • Архивиране потребителските настройки и премахване на hamachi от системата. Обърнете внимание, hamachi-setup премахва само hamachi – за да премахнете hamachi-gui използвайте Мениджъра на пакети, достъпен от Система – Администриране;
  • Промяна и отмяна на автоматичното стартиране на hamachi и hamachi-gui.
  • За да имат другите членове на hamachi мрежата достъп до ваша папка, трябва просто да я споделите от файловия браузър.
  • Ако искате да предоставите отдалечен достъп до вашата машина на други членове от hamachi мрежата, стартирайте от менюто Система – Предпочитания – Отдалечено работно място:

vnc.png

Сложете отметка пред Други потребители да могат да наблюдават работното ви място. Ако е необходимо (напр. за да ви решат някакъв технически проблем) може да им разрешите и да поемат контрол върху работното място – т.е. ще могат да извършват всички действия, все едно са седнали вместо вас. След това затворете прозореца. Сега вече другите потребители ще могат да се свързват с вас, използвайки VNC клиент. За целта ще трябва да въведат IP адреса, който притежавате в hamachi мрежата.

Sidebar