Постобработка на сканирани изображения (Scan Tailor)

Scan Tailor e приложение, с чиято помощ ще успеете да оптимизирате сканираните си документи така, че да са подходящи за запазване като е-книга и пък за оптично символно разпознаване. Можете да го стартирате от Програми – Графика – Постобработка на сканирани изображения (Scan Tailor):

st_1.png

Работата с програмата е организирана в отделни проекти, в рамките на които могат да се съхраняват прилаганите промени върху изображенията. За да започнете нов проект, изберете Нов проект от средния панел в прозореца на Scan Tailor. Ще се отвори нов прозорец, в който ще можете да укажете входна папка, съдържаща изображенията, които ще оптимизирате, изходна папка в която ще запишете променените изображения и някои допълнителни настройки:

st_2.png

Ако изображенията не са с 300, 400 или 600 DPI, допълнителен диалогов прозорец ще ви даде възможност да промените това за отделно изображение или за всичките вкупом:

st_3.png

Изберете желана от вас стойност за DPI, натиснете Прилагане, след което ОК, за да се върнете към основния прозорец. В централната му част вече ще се показва току-що зареденото изображение. В десния панел се показват умалени изображения на всички заредени изображения, а в левия възможните оптимизации:

st_4.jpeg

Нека сега разгледаме възможните оптимизации:

  • Поправка на ориентацията – в случай, че изображението не е правилно ориентирано, можете да използвате бутоните левия панел, под различните действия, за да го завъртите правилно. Когато приключите, натиснете малката икона, срещу Поправка на ориентацията:

st_5.png
Обработката може да отнеме известно време, особено ако изберете тази обработка да се приложи към всички заредени изображения. При всяко натискане на тази икона коригираните изображения ще се запазват във формат TIFF в посочената по-рано папка.

  • Разделяне на страници – автоматично засича съдържанието на сканирани страници и ги разделя като отделни изображения:

st_6.jpeg

Синя линия удобно ви показва къде е засечената граница между двете страници. Може да я премествате, като цъкнете върху нея и придвижвате мишката наляво или надясно. Ако цъкнете върху някоя от сините точки в двата края на линията, може да промените наклона ѝ при нужда. Допълнително, имате на разположение и по-фини настройки на засичането на страници:

st_7.png

От тях можете да определите какъв тип са сканираните страници и дали промените да се прилагат масово върху всички изображения в проекта.

  • Компенсация на наклона – позволява да се позиционират изображения, които по време на сканиране не са били позиционирани правилно и са наклонени наляво/надясно:

st_8.jpeg

Можете да коригирате наклона ръчно, като цъкнете върху някоя от двете сини точки в изображенията и влачите с мишката.

  • Избор на съдържание – премахват се излишните части от изображението, несъдържащи информация:

st_9.jpeg

При нужда, можете да цъкнете върху някоя от линиите и да промените очертанията на съдържанието в страницата.

  • Оформление на страница – позволява да подравните страниците една спрямо друга:

st_10.jpeg

Тук имате възможност да подравните страницата към дадена точка, да зададете граници и да приложите промените към всички страници.

  • Краен резултат – прилагат се всички горни корекции и се показва крайният резултат:

st_11.jpeg

Тук можете да определите и режима на цветовете на обработените изображения – черно и бяло, степени на сивото/цветно или смесено. Както можете да се убедите, Scan Tailor може доста интелигентно да отстрани много от недостатъците на сканираните изображения (тези в примера дори са снимани с фотоапарат при крайно недостатъчно светлина) и да ги направи удобни за четене на екрана.

Ето и някои допълнителни съвети при работа с програмата:

– не е необходимо всеки път да прилагате всички оптимизации – ограничете се само до необходимите;
– не е необходимо след всяко прилагане на корекция да натискате иконата за изпълнението ѝ – достатъчно е на последната стъпка да го направите и всички предишни корекции ще се изпълнят;
– можете да запазите проектен файл за приложените обработки към даден набор от изображения. По този начин ще можете на по-късен момент да се върнете към тях и да промените нещо от обработката им.


Статията е по материали от „Линукс за човешки същества“: http://skss.learnfree.eu

Sidebar