Преглед на изображения (EOG)

EOG e стандартната програма за преглед на снимки в УСУ. Тя поддържа зареждането на изображения в следните графични формати: ANI, BMP, GIF, ICO, JPEG, PCX, PNG, PNM, RAS, SVG, TGA, TIFF, WBMP, XBM , XPM. Може да записва в BMP, ICO, JPEG, PNG и TIFF.

Интерфейсът на програмата е прост и лесен за ориентация:

eog_1.png

Лентата с инструментите предлага бърз достъп до най-използваните действия при разглеждане на изображения – навигация, увеличаване/намаляване, въртене и др. На разположение са и други инструменти, които могат да се извикат от менюто Редактиране – Лента с инструменти:

eog_2.png

Добавянето на инструмент става чрез цъкане и задържане на левия бутон на мишката върху него и с влачене и пускане в желаната част от лентата. Съответно за да премахнете инструмент, трябва да го завлечете и пуснете от лентата обратно в отворения прозорец всички налични инструменти. Полезен инструмент е например Колекция. С негова помощ можете в долната част на прозореца да си отворите лента, съдържаща умалени изображения на всички графични файлове в текущата папка:

eog_3.png

Тази лента е полезна и още едно друго действие, което може да извършите с нейна помощ – преименуване и обръщане в други файлови формати на избрани изображения в папката. Ето как да стане това:

  • Задържайки клавиш CTRL цъкнете върху онези изображения в лентата, които искате да преименувате или обърнете в друг формат. Избраните изображения ще бъдат оцветени, подобно на тези по-долу*:

eog_files/eog_4.png
* Цветът на маркировката може да е различен от син, в зависимост от избраната визуална тема.

  • С така избраните изображения от менюто Файл изберете Запазване като… Пред вас ще се отвори прозорец, в който ще може да определите как да продължите по-нататък:

eog_5.png

  • Изберете желаното действие. Ако желаете да запазите текущото име на всички файлове но да смените формата, в полето Формат на името напишете %f и от падащото меню в дясно изберете вид файл – *.bmp, *.ico, *.jpeg, *.png или *.tiff. Ако искате да запазите формата както си е, а да запишете файловете с имена с поредни имена, запишете %n, а от падащото меню в дясно изберете както е. Възможни са и комбинации между двата параметъра %f и %n, както и допълнителни настройки като например число, от което започне брояча.

Измежду нещата, които може да правите с EOG са още:

  • поставяне на текущото изображение като фон на работната площ – от менюто Изображение;
  • приближаване, отдалечаване, наместване на изображението в прозорец – от менюто Изглед, от лентата с инструменти, и като алтернативен начин и с клавиши +, , 1 и F, съответно за приближаване, отдалечаване, оригинален размер и наместване спрямо големината на прозореца;
  • стартиране на прожекция (slideshow) на всички изображения в папката – от менюто Изглед или с клавиш F5;

От съвсем базовите възможности на програмата личи и предназначението, с което е създадена – малко и удобно средство за бърз преглед на вашите изображения. Тези от вас, които търсят по-сложни функции за разглеждане или редактиране, ще трябва да се обърнат към Shotwell или GIMP.

Sidebar