Предпечатна подготовка (Scribus)

Scribus e програма за предпечатна подготовка. Като логика на работа тя е идейно близка до комерсиални програми като Quark Express и Adobe Pagemaker. Освен за професионалистите, програмата може да бъде полезна и на обикновените потребители, като им помогне в някои дейности.
Пример за такива са: подготвяне на училищен стен-вестник или други печатни материали; създаване на електронен вестник или списание за разпространение в PDF формат, създаване на брошури и листовки и др. подобни.

По-долу ще се запознате с интерфейса на програмата. Тя може да бъде стартирана от менюто Програми – Графика – Предпечатна подготовка (Scribus). При стартирането си ще трябва да изберете формат страницата, като по подразбиране е избран A4 в портретен режим.

Scribus_1.jpeg

След избора пред вас се отваря основния прозорец на Scribus.

Scribus_2.jpeg

Програмата има стегнат вид. Инструментите са разделени на няколко групи.

Първите две групи инструменти включват стандартни действия – създаване, отваряне, запазване, затваряне, печат, преглед на файлове, както и генериране на PDF. Тук са и функциите по копиране, изрязване и поставяне на избрано съдържание.

toolbar_1.jpeg

Третата група инструменти съдържат различни типове обекти, които могат да се създават в Scribus (текстови полета, изображения, таблици, правоъгълници, многоъгълници, прави линии, криви на Безие, свободно изчертани линии), а също и бърз достъп до някои действия (въртене, увеличаване, редактиране на текст, измерване и др.).

toolbar_2.jpeg

Последната група включва инструменти, имащи отношение към създаването на документи, който ще се запазват в PDF формат – вмъкване на бутони, текстови полета, бележки и др.

toolbar_3.jpeg

Манипулирането със създадените обекти, независимо дали са текст, фигура или изображение, става посредством контекстното меню, което излиза при цъкане с десен бутон върху обекта.

Ето типичното контекстно меню на текстовите кутии:

text_context_menu.jpeg

Ето и предназначението на част от достъпните функции:

 • info – дава обща информация за съдържащият се текст – брой думи символи и т.н;
 • Вземи текст... – позволява зареждане на вече подготвен текст в отделен файл. Поддържат се различни файлови формати за внасяне – HTML, ODT, TXT и др.;
 • Append Text… – за разлика от горното действие не изтрива, а добавя съдържанието от прочетения файл към наличното съдържание на текстовата кутия;
 • Edit text… – отваря своеобразен текстов редактор, който може да служи за по-фина настройка на текста. Въпреки това, препоръчително е при по-сложно форматиран текст, предварително да си подготвите текста в OpenOffice например.

Story_editor.jpeg

 • Sample Text – вмъква безсмислен текст, чието предназначение е единствено да маркира и покаже дизайна и стила на конкретната рамка;
 • Send to Scrapbook – запазва обекта и съдържанието му към колекция, от която по-късно може да се използва повторно. Scrapbook се пуска от менюто Windows – Scrapbook;
 • Level – служи за подреждане на рамките една спрямо друга в дълбочина;
 • Properties – отваря прозорец със свойствата на обекта:

Text_properties_1.jpeg

Свойствата на обекта са подредени по категории като X, Y, Z – за позицията на рамката; Shape – за формата на рамката и т.н. Цъкането върху отделната категория разгъва съдържанието и, като същевременно скрива съдържанието на другите:

Text_properties_2.jpeg

Контекстното меню на изображенията е подобно на това на текстовите кутии:

image_context_menu.jpeg

Част от новите елементи в него са:

 • Get Image… – вмъква в рамката изображение от файл. Поддържат се различни формати – GIF, TIFF, JPEG, jpeg и др.;
 • Preview Settings – указва дали и с какво качество да се показва изображението по в документа;
 • Image Effects – дава възможност за контрол върху яркост, контраст, цветово насищане и др. подобни;
 • Edit images – зарежда избраното изображение в GIMP за по-детайлна обработка;
 • Properties – отваря свойствата на рамката с изображението. Видът на прозореца е почти еднакъв с този на текстовите кутии:

Image_properties_1.jpeg

Общо взето цикълът на работа със Scribus може да се опише с 4 стъпки:

 1. Предварителна подготовка на текстовото и графичното съдържание във външни програми (напр. OpenOffice, Gimp);
 2. Създаване на дизайн на страницата в Scribus;
 3. Вмъкване на съдържание и настройка според предварително определеният дизайн;
 4. Запис на готовият проект в подходящ формат съобразно предназначението му.

Scribus_LFU.jpeg

Допълнителна помощ може да бъде намерена на http://wiki.scribus.net/index.php/Get_Started_with_Scribus.

Sidebar