Редактор на изображения (GIMP)

The GIMP е програма за създаване и обработка на растерна графика. Частично поддържа векторна графика. GIMP може да се използва за обработване на цифрови фотографии. Типични области на приложение са създаване на графики и икони, мащабиране и кадриране на фотографии, оцветяване, комбиниране на изображения с използване на слоеве, ретуширане и преобразуване на изображения в различни формати.

1. Интерфейс

При стартиране на GIMP ще видите подобен изглед на приложението, състоящ се от 3 части:

gimp_1.png

Левият панел съдържа инструментите, които ще използвате при работа:
gimp_2.png
При избор на инструмент от тази част на панела, в долната част незабавно се показват възможните настройки, които можете да упражните:

gimp_3.png
Със съдържанието на десният панел ще ви се наложи да работите когато решите използвате слоеве, канали, преливки, четки и др. подобни. В горната му част се намират слоевете, каналите и пътеките, които са разположени в отделни подстраници:

gimp_4.gif

Долната част на десният панел е заета от четки, преливки и шарки, които отново са разположени по подобен начин:

gimp_5.png

В GIMP всяка картинка има собствен прозорец, който е основният за програмата:

gimp_6.png

Заглавната лента дава информация за името на картинката, дали има запълващ цвят (показва RGB, за червено, зелено и синьо), броя на слоевете и размера на изображението. Прозорецът на изображението също има меню лента.

Менюто Файл съдържа операции като: създаване на нов файл, отваряне на съществуващ, запазване и др. подобни.

Менюто Редактиране включва действията Изрязване, Копиране и Поставяне. Други полезни елементи на това меню са: Изчистване (премахва избраната част от изображението и три варианта на Запълване.

Менюто Избор контролира действия, свързани с избора на цялото или части от изображението, както и фин контрол на избраното.

Менюто Изглед контролира изгледа на изображението. Елементите на това меню не променят изображението, което ще бъде съхранено на диска, това е просто начина по който се вижда изображението на екрана, докато се редактира.

Менюто Изображение съдържа функции, които се предлагат на изображението като цяло – промяна типа, мащабиране, сливане на слоевете, завъртане и др.

Менюто Слой съдържа функции, които работят само в настоящия слой. Някои от тези елементи изглеждат същите като в менюто Изображение, но те се прилагат само върху избрания слой, а не върху цялото изображение.

Менюто Цветове съдържа функции, свързани с цветовете на изображението – цветови баланс, насищане на тоновете, яркост, контраст, нива на цветовете и др.

Менюто Инструменти е друга възможност за достъп до набора с инструменти в левия панел.

Менюто Диалози дава достъп до всички прозорци независимо дали се виждат или не.

Менюто Филтри дава достъп до изобилие от филтри за обработка на изображението. Сред тях са както такива за подобряване на изображението (премахване на цветен шум, изостряне и премахване на червени очи), така и чисто артистични.


2. Примери за често извършвани действия с GIMP:

  • Преобразуване от един формат в друг

До преобразуване между различни формати можете да стигнете, ако обменяте графични файлове между различни операционни системи или пък между различни продукти за графична обработка. Най-лесният начин да направите това е да използвате менюто Файл – Запазване като. В отворилия се диалогов прозорец трябва да обърнете внимание на две неща – полето за изписване името на файла и на Избор на тип на файл в долната му част:

gimp_15.png

Първото, което ще забележите е, че след името на файла няма никакво разширение. Това е така, защото като Избор на тип файл е избрано Според разширението, т.е. вие трябва да го въведете. Ако пропуснете да го направите и оставите нещата както са по подразбиране, GIMP ще създаде файл с разширение XCF – формата по подразбиране за програмата. Ако не желаете това или допишете формата на файла, или цъкнете малката стрелка пред Избор на тип файл и сред показалите се формати, изберете необходимия ви:

gimp_16.png

  • Мащабиране на изображение

Използва се функцията Мащабиране от менюто Изображение:

gimp_7.png
Параметрите, които трябва да промените са Ширина и Височина, измерени в пиксели. За да бъде мащабираното изображение с правилен вид, трябва да е включена настройката за пропорционално мащабиране. Това става чрез цъкане на малката икона под формата на верига, намираща непосредствено до полетата за въвеждане на стойности:

gimp_8.png

Можете да обърнете внимание и на параметъра Качество, който се отнася за техниката, използвана при мащабирането. Ако търсите възможно най-високо качество, за сметка на по-бавно извършване на мащабирането, изберете Синх (Ланкзос3). Ако ли пък търсите максимално бързо мащабиране и/или системата ви е с ограничени ресурси, можете да изберете Линейно.

  • Отрязване

Отрязването е полезно в случаи, при които желаете да използвате точно определена част от цяло изображение (например за да поставите нов тапет на екрана на мобилния си телефон). За да направите отрязване, трябва първо да си отворите желаното изображение, след което да цъкнете върху иконата за Отрязване в панела с инструменти:

gimp_9.png

Сега цъкнете върху изображението и задържайки левия бутон, очертайте желаната част от него:

gimp_10.png

Ако желаете да промените размера на избраната област по диагонал, посочете с показалеца на мишката в един от четирите ъгъла, след което задръжте и завлачете в желаната посока. Ако пък посочите и цъкнете в пространството между отделните ъгли, ще можете да промените селекцията по вертикала или хоризонтала. За да преместите избраната област като цяло, цъкнете в централната част, задръжте и завлечете.

Можете да прегледате настройките на този инструмент, които се показват в долната част на панела:

gimp_12.png
Полезни настройки тук са например възможността за задаване на размера избраната област. В полетата под Размер, въведете желаната ширина и височина в пиксели и ще забележите, че избраната област ще се промени спрямо новите стойности.

  • Завъртане

Завъртане можете да направите по два начина от менюто Изображение – Преобразуване или чрез избор на инструмента Въртене от панела. В първият случай, трябва просто да изберете един от няколкото предварително определени начина на завъртане по часовниковата стрелка, обратно на нея, на 180° или хоризонтално/вертикално огледално преобразуване.

При втория начин трябва първо да изберете съответния инструмент от панела:

gimp_13.png

След това цъкнете върху предварително отвореното изображение и задържайки показалеца на мишката, я движете в желаната посока на завъртане. По този начин можете да постигнете различна от предварително зададените степени за завъртане. Също така можете да се възползвате от показалия се прозорец с фини настройки на завъртането:

gimp_14.gif

Когато приключите, натиснете Завъртане, за да затворите този прозорец и да приложите промяната.

  • Настройка нивата на цветовете

В много случаи (особено при снимки направени с мобилен телефон) цветовете на направените снимки съвсем не изглеждат така, както вие си ги спомняте. Тук на помощ може да ви се притече функцията за настройка на нивата на цветовете която е достъпна от Цветове – Нива:

gimp_17.png

Първоначално можете да натиснете бутона Автоматично и да проверите дали предложената промяна ще ви задоволи. В много случаи това ще е така. Ето пример за автоматично приложени промени върху изображение, което е с неправилни цветови нива:

gimp_18.png

Можете да променяте цветовите нива и ръчно, като се ориентирате по графиката в основната част на прозореца с настройки, наречена Хистограма. При изображение с правилни цветови нива тя ще има равномерно разпределен вид; при изображение с повече сини тонове графиката ще е изместена наляво, а при такова с червени (като в примера по-горе) – надясно. Можете да променяте цветовите нива чрез преместване на трите контрола под хистограмата, така че тя да придобие правилна форма:

gimp_19.png

Друг начин за ръчна промяна, е да използвате трите инструмента до бутона Автоматично и последователно да посочите частите от изображението с най-чист черен, сив и бял цвят:

gimp_20.png

  • Премахване на ефекта „Червени очи“

Много често при снимки със светкавица (особено при хора със светли очи) се получава леко неприятният червеникав отблясък на очите, известен като ефект на „червените очи“. Макар автора на този материал да държи на запазването на снимките такива, каквито са, ако вие желаете, можете да се опитате да се избавите от този дефект. За целта си отворете желаното изображение и си изберете онази част от окото, която е оцветена в червено:

gimp_21.png
Сега си отворете менюто Филтри – Подобряване – Махане на червени очи. Ще се отвари диалогов прозорец с настройки:

gimp_22.png

Като използвате плъзгача след Праг, определете силата на прилагане на този филтър. Затворете и вижте дали полученият резултат ви задоволява:

gimp_23.png

3. Допълнителни полезни настройки. Настройките на GIMP са достъпни от менюто Редактиране – Настройки. По-долу ще бъдат изброени някои от тях, които смятам, че може да се окажат полезни в определени случаи.

  • Брой нива за отмяна на действията и размер на кеша – можете да ги намерите в раздела Обкръжение:

gimp_24.png
Увеличаването на броя промени, които може да върнете обратно, ще направи по-лесна работата ви, когато правите множество промени. Размерът на кешираните данни пък може да има голямо отражение върху бързината на работа на GIMP. Посоченият тук размер е в Мегабайти и се отнася за системната памет (RAM). Добре е да не надвишава 1/2 (макс. до 3/4) от целия обем на системната памет, защото в противен случай това може да доведе до забавяне на системата като цяло при работа с GIMP.

  • Тема – на екрани с по-малък диагонал стандартния интерфейс на GIMP твърде вероятно няма да е много удобен за работа, тъй като панелите с инструменти ще заемат прекалено много място. Затова от секцията визуална схема можете да изберете Small, която ще ви показва интерфейса с по-малки икони. Разликата е достатъчно голяма и си струва да проверите дали така няма да ви е по-удобно:

gimp_25.png

Съвет: За да постигнете горният ефект, можете да преместите настройките на отделните инструменти в десния панел. За целта цъкнете на името им и като задържате, ги завлачете към десния панел, където те ще появят като нова подстраница:
gimp_26.gif

  • Свойства на новите изображения – За по-голямо удобство, можете да настроите GIMP така, че винаги да започвате работата си определени настройки, които да се прилагат към новото изображение – например начален размер от 640х480, прозрачност на фона, бележки и .т.н.:

gimp_27.png

4. Външни ресурси – На следните следните адреси можете да намерите допълнителни ръководства, съвети и примери за използването на GIMP:

http://gimp.hit.bg/
http://help.designbyraro.com/gimp.php
http://studio-bg.com/index.php?show=cat&id=8
http://uroci.net/uroci/12/Gimp.html


В статията са използвани части от ръководството за GIMP, достъпно на http://help.designbyraro.com/gimp/

Sidebar