Видео редактор (OpenShot)

Ако имате желание да създавате любителски филми с материали от личната си колекция изображения, звуци и видео клипове, в УСУ ще намерите точното средство за целта.

Това е видео редакторът OpenShot, стандартно включен в УСУ. Можете да го стартирате от Програми – Звук и видео – Видео редактор (OpenShot). Ще видите подобен интерфейс:

openshot_1.png

Легенда:

 1. Основна лента с инструменти – осигурява бърз достъп до отваряне, запазване и изнасяне на видео проект;
 2. Функционални подпрозорци – съдържат включените файлове в проекта, ефекти за прилагане върху отделните клипове в проекта и преходи между тях;
 3. Проектни файлове – съдържа всички внесени в проекта изображения, аудио и видео файлове;
 4. Прозорец за преглед – позволява ви да прегледате част и целия проект, преди да го изнесете като видео файл;
 5. Лента с инструменти за редактиране – съдържа инструменти за преместване, оразмеряване, разцепване и др. действия с отделните клипове;
 6. Плъзгач за мащабиране – с негова помощ може да променяте мащаба на времевата линия на проекта;
 7. Линия за времеви мащаб – показва скала на времето и ви служи като основа подреждане на клиповете. Текущата позиция е отбелязана с маркер;
 8. Времева линия – показва точното разположение на всеки клип, ефектите към него и преходите между отделните клипове в целия проект.

В настоящето ръководство, ще бъдат показани основите на работата с OpenShot, чрез проследяване логиката на действията от началото до завършването на един прост проект и записването му във изходен видео файл.

 • Внасяне на съдържание

Първата стъпка, е да внесете всички изображения, музика и видео, които смятате да използвате за направата на своя филм. Един от начините да направите това, е използвате бутона + от лентата с инструменти. Той ще отвори диалогов прозорец, чрез който ще можете да заредите желаните файлове. Алтернативен начин, е директно да влачите и пускате тези файлове от файловия мениджър в подпрозореца Файлове на проекта (3 в по-горното изображение). Всички добавени файлове ще се появят именно там. В примера това са два видео и един аудио файл:

openshot_2.png

 • Организиране на съдържание

Следващата стъпка е да подредите внесеното по-горе на времевата линия (8 в първото изображение), като поставите клиповете на наличните пътеки. Това става като просто ги завлачите и пуснете с мишката на желаната позиция:

openshot_3.png

Стандартно се във времевата линия се показват само 2 пътеки. В случая те няма да са достатъчни, тъй като в примера имаме нужда от 3 – по 1 за всеки клип и аудио файла. Добавянето на нови пътеки е лесто – просто цъкнете бутона + от лентата с инструменти за редактиране (5 в първото изображение)
Можете да използвате плъзгача за мащабиране (6 в първото изображение), за да промените изгледа на времевата линия и да видите по-добре разположението на клиповете.

 • Вмъкване на ефекти

За да направите по-интересен филм, може да прибегнете до помощта на ефектите. Те се обособени в отделен подпрозорец в панела, съдържащ проектните файлове (2 в първото изображение). Имате на разположение повече от 30 ефекта:

openshot_4.png

Можете да се възползвате от ефектите, както за да получите по-артистичен резултат (напр. чрез ефекта Контури), така и за да подобрите видеото (напр. чрез ефекта Баланс на бялото). За да добавите ефект към даден клип, първо изберете ефекта и след това го завлачете и пуснете върху клипа. Можете веднага да прегледате резултата, като натиснете бутона за възпроизвеждане в панела Видео преглед (4 в първото изображение):

openshot_5.png

При добавяне на ефект, той се прилага със стандартни настройки, които не винаги съвпадат с вашите желания. За да ги промените, цъкнете с десен бутон на мишката върху клипа във времевата линия, чиито ефект искате да настроите и от показалото се меню изберете Свойства:

openshot_6.png

Това ще отвори нов прозорец, съдържащ различни ствойства на клипа, обособени в отделни подпрозорци – Общи, Продължителност, Скорост, Оформление, Звук, Видео, Ефекти. В случая ви интересува именно подпрозореца Ефекти:

openshot_7.png

В него са показани всички добавени към клипа ефекти. За да промените настройките на някой от тях, просто цъкнете върху него и неговите настройки ще се появят в дясната част на прозореца. След като направите желаните настройки, натиснете бутона Прилагане за да се затвори този прозорец.

 • Вмъкване на преходи

Преходите са онези кратки анимации, които запълват допълват преминаването от един клип към друг. В OpenShot са достъпни над 20 такива прехода:

openshot_8.png

За да добавите преход, цъкнете на него, след което го завлечете и пуснете върху времевата линия. Прехода ще се покаже чрез малък правоъгълник, разположен между две от пътеките:

openshot_9.png

Сега е времето да прегледате дали преходът ще изглежда така както сте си представяли, т.е. каква ще е посоката му – от клип А към Б или обратното. Ако тя не съвпада с вашите желания, цъкнете с десен бутон върху правоъгълника на прехода и от показалото се меню изберете Превключване на посоката:

openshot_10.png

Друго нещо, което може да се наложи да промените при вмъкването на преход е местоположението и/или продължителността му.

За да промените местоположението му, първо се уверете, че е активен бутонът openshot_12.png от лентата с инструменти за редактиране. След това цъкнете върху елемента на прехода и задържайки бутона на мишката го преместете според желанието си. Обикновено прехода застъпва по една малка част от края на единия и началота на другия клип.

За да промените продължителността на прехода, от лентата с инструменти за редактиране изберете бутона openshot_13.png, след което цъкнете върху елемента на прехода и задържайки бутона на мишката, извършете движение надясно, за да увеличите или движение наляво, за да намалите продължителността.

 • Изнасяне на готовия проект

Това е последната стъпка, при която вашият проект ще се превърне в готов за гледане видео файл. За да започне процесът на създаване на този файл, натиснете бутона openshot_14.pngот основната лента с инструменти. Ще се отвори нов прозорец, от който ще имате възможност да изберете какъв да е видео формата на получения файл, както и допълнителни настройки, като напр. качество.

openshot_15.png

Изберете желан формат и натиснете бутона Изнасяне на видео, за да започне процесът на запис.

Сега остава единствено да изчакате, докато изнасянето във външен файл завърши.

Sidebar