Запис на диск (Brasero)

Стандартното приложение за запис на дискове в УСУ е Brasero. Можете да го пуснете от Програми – Звук и видео – Запис на диск (Brasero).

При пускането ще ви посрещне прозорец с подобен семпъл вид:

brasero_1.png

Основните възможности, които са на ваше разположение, са изнесени в лявата част на прозореца под формата на вертикално разположени бутони. Те обхващат действията по създаване на аудио CD, на СD, DVD с данни, на видео DVD и SVCD диск, копиране на диск и запис на съществуващ образ на диск. Натискането на всеки един от тези бутони ще доведе до промяната на вида му по начин, който ще ви позволи да добавите файлове за запис. В настоящето ръководство ще бъде разгледано единствено създаването на диск с данни, тъй като останалите операции следват същата логика на действията.

За да създадете свой диск с данни, натиснете бутона Проект с данни. Прозорецът ще промени вида си в този:

brasero_2.png

По-голямата част от него е заето от празно бяло поле, където вие ще добавите своите файлове и папки за запис. Добавянето на ново съдържание може да стане чрез влачене от файловия мениджър върху полето на Brasero или чрез бутона Добавяне.

След добавянето на съдържание, в лентата за състоянието на прозореца ще може да видите колко място е заело то. Допълнително от това в полето със съдържание разполагате с индикатор за заеманото място срещу името на всеки файл и папка. Друга допълнителна информация е, че за някои типове файлове се показва и мини изображение на избрания файл, което ви ориентира за съдържанието му:

brasero_3.png

След като приключите с добавянето на съдържание, натиснете бутона Запис, намиращ се в най-долната дясна част на прозореца, за да отворите диалоговия прозорец за запис:

brasero_4.png

В случай, че разполагате с повече от едно CD*DVD устройство, можете да използвате падащото меню в горната част на прозореца. Имате възможност да промените и допълнителни настройки, като например скорост на запис, проверка на диска след запис и др.:

brasero_4a.png

След като затворите горния прозорец, натиснете Запис за да пристъпите към същинското записване на диска.

Допълнителна функционалност, която притежава Brasero, е вградения прост редактор на обложки. Като възможности той е пределно беден, но въпреки това може да ви свърши работа, когато не разполагате с време да изготвите някаква по-сложна обложка:

brasero_5.png

Sidebar