Мултимедиен плеър (VLC)

VLC е мултимедиен плеър, поддържащ повечето известни аудио и видео формати. Това, което го отличава от другите подобни приложения е възможността му да излъчва видео поток по мрежа. По този начин може да се осигури своеобразна „прожекция“ на видео съдържание едновременно на множество компютри. Типичен пример е използването на VLC в учебните занимания, където учителят може да пусне научно-популярен филм или друго съдържание и да го гледа целия клас едновременно. В текущото кратко ръководство ще бъде разгледани именно стъпките, чрез които може най-бързо и лесно да пуснете VLC в режим на видео излъчване.

Можете да стартирате програмата от меню Програми – Звук и видео – Мултимедиен плеър (VLC). Ще видите следния прозорец:

vlc_1.png

  • Излъчване на видео

Използвайте менюто Медия – Извеждане на поток, за да изберете файла, който ще се излъчва. Ще се отвори нов прозорец. От подпрозореца Файл чрез натискане на бутона Добавяне можете да заредите файлът, който ще бъде излъчван, както и субтитри към него:

vlc_2.png

Когато сте готови натиснете бутона Поток. Ще се отвори помощник, който ще ви преведе през стъпките за излъчване:

vlc_3.png

Първата стъпка – изборът на медия, която да бъде излъчвана – е направена. Натиснете бутона Следващ, за да превключите към следващата стъпка. При нея трябва да изберете метод на излъчване:

vlc_4.png

Добър избор е излъчването през HTTP протокол. От падащото меню изберете HTTP и натиснете Добавяне. Сега е време да въведете IP адреса на компютъра, който ще излъчвате, както и порт на излъчване. IP адреса може да видите, като цъкнете с десен бутон върху иконата на Мениджъра на мрежи в горния системен панел. Портът е без значение, стига да е свободен. В примера по-долу е използван 1234.

vlc_5.png

Обърнете внимание на отметката Активиране на прекодиране, намираща се под полетата с адрес и порт. Ако тази опция е отметната, излъчваното видео ще бъде прекодирано в реално време, т.е. ще се излъчва с различно качество, скорост на кадровия поток, формат и т.н. В зависимост от случая преценете дали имате нужда от това. Ако имате бърза локална мрежа и излъчването ще се приема от нормални съвременни компютри, може да я махнете. Ако излъчването е за по-стари компютри или за други устройства (напр. телефони с wifi), може да активирате тази опция и да изберете някой от наличните шаблони. В примера тази опция е изключена. Отново натиснете Следващ, за да продължите към последната стъпка преди да започне излъчването. Тук са допълнителни, незадължителни настройки. Натиснете Поток за да започне излъчването.

  • Приемане на видео

От менюто Медия изберете Отваряне на мрежов поток. Ще се отвори нов прозорец, фокусиран на подстраницата Мрежа. От падащото меню протокол изберете HTTP и в полето URL въведете IP адреса на сървъра и порта (в този пример 192.168.1.8:1234):

vlc_6.png

Натиснете Възпроизвеждане и видео потока ще пусне.

Забележка: Ако полето Порт е неактивно изпишете порта веднага след IP адреса, последван от двоеточие, както е в примера по-горе.

Забележка: Ако към излъчвания видео поток има заредени субтитри но те не се показват при гледане, цъкнете с десен бутон в прозореца на VLC и от показалото се меню изберете Пътека със субтитри – Пътека 1.

Забележка: За да приемете излъчвания видео поток, не е задължително да използвате VLC. Може да използвате и други плеъри, които имат възможността за зареждат поточно видео. Въпреки това, препоръчително е за най-добра съвместимост да използвате VLC.

Sidebar