Програма за запис на звуци

В УСУ ще откриете проста програма, която ще ви помогне да запишете аудио файлове. Тя е лесен начин за водене на гласови бележки например. Можете да я стартирате от меню Програми – Звук и видео – Програма за запис на звуци. Ще видите прозорец, подобен на този:

gsr_1.png

Подготовката на програмата за работа се свежда на качество на получения аудио файл и натискане на бутона за запис от лентата с инструменти.

В зависимост от това какъв тип звук записвате и какво качество желаете, ще варира и изборът ви на файлов формат.

Ако записвате глас от микрофон, изборът ви се свежда до WAV или Speex формат. Първият предлага високо качество, за сметка на увеличен обем на файла. Speex предлага доста по-малък обем на изходния файл, за сметка на по-лошо качество. В общия случай Speex се явява по-приемлив вариант, заради доброто си съотношение между качество/големина на аудио файла.

Ако записвате от друг външен източник (напр. касетофон) имате на разположение FLAC и Ogg формати. Първият предлага максимално високо качество, а Ogg – приемливо качество с известни загуби (сравнимо с MP3) и значително по-малък изходен файл. Освен ако не прехвърляте някакви наистина редки и ценни за вас аналогови записи, няма смисъл да избирате FLAC.

С помощта на бутоните от лентата с инструменти можете да записвате, спирате, прослушвате и запазвате записания файл.

Sidebar