Снимане с уеб камера (Cheese)

Cheese e програма, с чиято помощ може да си направите снимка или да си запишете видео от вашата уеб камера. Освен това може да им приложите и забавни ефекти в реално време. Може да я стартирате от меню Програми – Звук и Видео – Снимане с уеб камера (Cheese). След пауза от няколко секунди приложението би трябвало да се пусне и ако имате включена към компютъра поддържана уеб камера, ще видите изображението си:

cheese_1.png

Cheese има три режима на работа – Снимка, Клип и Серия (от снимки). Превключването между тях става чрез натискане на трите бутона, намиращи под прозоца с изображението:

cheese_2.png

По подразбиране програмата се стартира в режим Снимка. Във всеки един момент може да се снимате, като натиснете бутона Снимане на снимка:

cheese_3.png

След натискане на бутона, разполагате с 3 секунди за да се подготвите за снимка. Малък брояч в долната част на екрана ще ви информира за оставащото време.

Всички направени снимки се появяват в лента в най-долната част на прозореца:

cheese_4.png

Направените по този начин снимки се съхраняват в *.jpg формат в домашната ви папка в подпапка Изображения/Webcam/. От интерфейса на програмата може да цъкнете върху отделните изображения за да видите набор от действия, които може да извършвате с тях (отваряне, изтриване и др.).

По абсолютно аналогичен начин се работи и в режима Клип. Записаните видео клипове се показват редом до направените снимки в лентата. Те се записват в домашната папка в подпапка Видео/Webcam/, като се използва *.ogg формат.

При режим Серия се правят няколко последователни снимки – стандартно 4 с интервал от 1 сек. помежду им. Тези параметри могат да бъдат променени от настройките на Cheese, достъпни от менюто Редактиране – Настройки.

Забавна възможност, която програмата предлага, е при направата на вашите снимки и клипове да използвате различни ефекти. За да стигнете до тях, натиснете бутона Ефекти, намиращ се на лентата с различните режими на работа. След натискането на този бутон прозорецът с вашено изображение ще бъде заменен от списък с наличните ефекти:

cheese_5.png

За да изберете даден ефект, просто цъкнете върху него. С повторно цъкане пък ще откажете избора му. Можете да изберете и комбинация от ефекти – цъкнете последователно върху желаните ефекти и те ще маркират за прилагане. Когато приключите с избора си, натиснете отново бутона Ефекти за да видите резултата от тях в реално време:

cheese_6.png

Въоръжени с тези ефекти, сега ви остава единствено да направите своята колекция от шантави снимки и клипове. Приятно забавление!

Sidebar