Образователна серия GCompris – Административен модул

Освен забавната си част GCompris предлага и Административен модул, който можете да използвате за да нагодите програмата за използване от различни потребители, от различни възрастови групи, с различни занимания и т.н.

За да стартирате административния модул, натиснете клавишната комбинация Alt+F2, въведете командата:

gcompris -a

и натиснете бутон Стартиране:

gcompris_1.png

Изпълнението на горната команда ще отвори подобен прозорец:

gcompris_2.png

Лявата му част е заета от вертикален панел с инструменти. По-долу накратко ще разгледаме използването им в рамките на практически пример.

Първото нещо, с което бихте могли да започнете е създаването на различни профили за използване на GCompris. Обърнете внимание че тук НЕ става дума за потребителски профили, а за общи профили, които да съдържат в себе си определени занимания, групирани по сложност на изпълнение. Цъкнете на иконата Профили, за да продължите. Поначало в GCompris има един общ профил, в които са включени абсолютно всички занимания:

gcompris_3.png

Да кажем, че желаете при пускането си GCompris да зарежда само занимания, които са подходящи за вашето 2 или 3 годишно дете. За целта натиснете бутон Добавяне за да отворите прозореца за създаване на нов профил:

gcompris_4.png

Въведете име и (незадължително) описание на профила и натиснете Добре. Засега можете да пренебрегнете долната част на прозореца, в която има допълнителни настройки. След затварянето му ще забележите, че профилът вече се е добавил:

gcompris_5.png

Следващата стъпка е да определите кои занимания ще се включват в този профил. За целта от вертикалната лента с инструменти изберете Занимания:

gcompris_6.png

От падащото меню в най-горната част на прозореца изберете новосъздадения от вас профил:

gcompris_7.png

Идва ред да изберете конкретните занимания, които ще са достъпни при зареждане на профила. Вариантите за това са два:

 • Избор чрез поставяне/махане на отметка пред желаното занимание. Този метод ви дава пълен контрол върху избора на занимания. Негов „недостатък“ е, че трябва предварително да сте запознати с всички занимания, за да знаете трудността им и оттам да прецените дали да ги включвате в профила или не.
 • Избор чрез задаване на филтър. При този метод изборът на занимания се прави на база зададена от вас долна и горна граница на сложност на заниманията. За целта натиснете бутон Филтър:

gcompris_8.png

Нивото на сложност е показано с 1,2 и 3 прости и сложни звезди. В двата им края има контроли, с които можете да определите граници на сложността и на тяхна основа да бъдат избрани занимания. Когато изключите определено ниво на трудност от обхвата, звездата му става в сив цвят. За целите на примера задайте филтър, в който влизат единствено заниманията с най-ниска трудност:

gcompris_9.gif

Натиснете бутон Използване и затворете прозореца. Ако разгледате по-подробно избраните занимания, ще забележите, че са включени само онези, които отговарят на зададения филтър:

gcompris_10.png

Естествено, ако желаете, винаги можете допълнително да включите или изключите някое занимание по ваш избор.

Ако сега затворите адмнистративния модул и пуснете GCompris с изненада ще откриете, че профилът ви не се зарежда. Това е така, защото не сте го определили да се зарежда. Това може да стане по два начина:

 • От Административния модул идете на Профили, изберете желания и натиснете По подразбиране:

gcompris_11.png

 • Чрез команда – Ако имате създадени няколко различни профила със занимания и се налага да ги използвате всичките често, то горният начин няма да ви е толкова удобен. Много по-лесен начин е да си пуснете GCompris с команда, в която е указан кой профил да се зареди. Командата е:
gcompris –profile ‘име-на-профила’
Ако се следва разглеждания в тази статия пример командата трябва да е GCompris –profile ‘2-3 години’. Ако натискането на Alt+F2 и въвеждането на команда не е удачен начин за пускане на програмата за вас, то можете да си направите нов стартер в менюто. За целта от основното меню си пуснете Система – Предпочитания – Основно меню:

  gcompris_12.png

  Изберете категорията Обучение, след което натиснете бутон Нов стартер и въдете име, команда и незадължително описание:

  gcompris_13.png

  По този начин можете да си направите стартери за всички създадени профили на GCompris.

  Създаването на профили със занимания не е единственото нещо, което можете да правите с Административния модул. Нека допуснем, че сте решили да използвате GCompris в училище, за двама преподаватели на два класа 1-ви и 4-ти. Административния модул позволява да създавате както отделни потребители, така и класове към които да ги отнасяте и след това да ги обвържете с профили със занимания. Това е много полезно тъй като, както по-късно ще видите, можете да изведете индивидуална статистика за всеки потребител и да следите развитието му.

  От Административния модул изберете Класове/Потребители:

  gcompris_14.png

  В горната част на прозореца са класовете, а в долната са потребителите. Първо ще създадем потребителите. В долната част натиснете бутон Добавяне и въведете имената на детето:

  gcompris_15.png

  В полето Влизане изпишете името, което детето ще трябва да изпише или да цъкне с мишката при пускане на GCompris, за да влезе в личния си профил. Името и фамилията са задължителни, а датата на раждане е незадължителна, така че може и да я пропуснете. Въведете данните и затворете прозореца, след което по аналогичен начин опишете всички деца, които ще използват GCompris:

  gcompris_16.png

  Когато приключите с тази част, е време да обособите описаните деца в отделни класове. Цъкнете бутон Добавяне в горната част на прозореца:

  gcompris_17.png

  Опишете името на класа и името на учителя, след което в долната лява част на този прозорец с мишката изберете желаните деца и чрез бутон Добавяне ги присъединете към този клас:

  gcompris_18.png

  Повторете същата процедура и създайте втория примерен клас. В прозореца с класове би трябвало вече да ги виждате. Изборът на клас автоматично ще покаже в кои потребители са включени в него:

  gcompris_19.png

  Дотук създадохте потребители, обособихте ги в отделни класове и сега трябва за всеки клас да създадете отделен профил с занимания, които да са с трудност, съобразена с възрастта на децата. Процедурата е напълно аналогична с тази в примера със създаване на профила за 2-3 годишно дете. Повторете стъпките като този път озаглавите профилите например 1-ви клас и 4-ти клас:

  gcompris_20.png

  Сега обърнете внимание на долната лява част от прозореца. Там са изброени класовете, които създадохте преди малко. В конкретния пример изберете 1-ви клас и натиснете бутон Добавяне. Повторете същото и за другия профил за 4-ти клас.

  Веднъж създали профилите със занимания и обвързали ги с определен клас, ви остава само да определите какъв пакет със занимания ще се включва във всеки профил. Отидете в Занимания и с помощта на филтъра или пък ръчно изберете за всеки профил какви занимания ще се включват:

  gcompris_21.png

  Като приключите с тази част, можете да изберете как ще влизат отделните потребители при зареждането на даден профил. Вариантите са два – да изписват името си (което име вие определихте по-рано при създаването на отбелните потребители) или имената да са показани и те да цъкнат с мишката върху тях. За да определите избора си докато сте в Занимания, натиснете бутон Влизане:

  gcompris_22.png

  Ще се отвори прозорец, в който ще можете да изберете кой от двата начина ще се използва.

  gcompris_23.png

  В примера е избрано при пускане на профила за 1-ви клас, да се появяват бутони с изписани имена на тях. Сега ако пуснете този профил ще видите подобен екран:

  gcompris_24.png

  За 4-ти клас например вероятно ще е по-удачно децата вече да изписват името си.

  С това на практика приключвате с подготовката на GCompris за използването от различни потребители от 2 класа. За удобство можете да направите (както по-горе) отделни стартери за всеки профил със занимания. След като децата се позанимават с различните задачи, можете отново да пуснете Административния модул и да изберете Доклади.

  gcompris_25.png

  Тук ще можете да видите обща информация за всички потребители или пък отделно за всеки потребител, кога какво занимание е изпълнявал и какъв е бил успехът му.

  Вероятно горните примери вече са ви дали малко по-ясна представа какви са пълните възможности на GCompris. Те в комбинация с практическото използване на програмата, могат да ви дадат вероятно най-доброто свободно (а и изобщо) образователно приложение за малки деца. Приятна работа!


  В статията са използвани материали от официалната WIKI страница на GCompris.

  Sidebar