Образователна серия GCompris

GCompris e напълно свободен образователен софтуер, съдържащ голям брой дейности, покриващи различни области от устройство и работа с компютъра, през четене, писане, смятане и учене на чужди езици, до логически игри и научни експерименти. В цялото си разнообразие те са насочени основно към децата на възраст между 2 и 10 години.

GCompris e предварително инсталиран в УСУ и можете да го стартирате от меню Програми – Игри – Образователна серия GCompris.

Интерфейсът на програмата е съобразен така, че да е по-лесен за използване от деца от различни възрасти. Различните занимания са обособени в няколко категории, които са изнесени във вертикален панел в лявата част под формата на икони. При преминаването върху всяка една от тях с показалеца на мишката, се извежда кратко описание в информационната област. В горната част на прозорецът на GCompris се намира хоризонтален панел, в който се показват подкатегориите (ако има такива) за всяка отделна категория занимания. В долната част пък се намира хоризонтален контролен панел, от който може да се определят някои визуални и звукови настройки, да се изведе допълнителна помощ за текущо пуснатото занимание, да се види обща информация за GCompris и да се спре програмата. Свободното пространство между гореописаните панели e заето от наличните дейности, които също са представени под формата на икони. При по-внимателно вглеждане в иконите ще забележите, че към всяка от тях в горната лява част има прикачена мини икона с различен вид – стрелка, една или повече звездички с различен вид и др. Целта на тези мини икони е предварително да ви ориентират за дейностите – имат ли подкатегории, за каква възрастова група и с каква сложност са и др. По-долу са показани различните икони и е описано значението им:
Стрелка – избраното занимание е подкатегория на основната и съдържа други занимания;
1, 2 или 3 звезди – занимание, подходящо за деца от 2 до 6 години;
1, 2 или 3 сложни звезди – занимание, подходящо за деца над 6 години

При избирането на дадено занимание, съдържанието му запълва целия екран, с изключение на контролния панел в долната част:

В зависимост от заниманието, контролният панел може да съдържа различни икони, които са описани по-долу:

Къща – Изход от текущото занимание и връщане към предходното меню;
Палец – Потвърждаване на отговора ви. Използва се при някои занимания, които не засичат автоматично кога детето е приключило задачата. Като алтернативен вариант може да се използва и бутон Enter от клавиатурата;
Зар – Показва нивото на сложност на пуснатото занимание. Можете да сменяте произволно ниво чрез цъкане върху зара;
Устни – Повтаря на глас последната задача;
Въпросителен знак – Показва допълнителна информация заниманието. Може да се използва, когато то е с по-висока сложност и са необходими допълнителни указания за изпълнението му;
Инструменти – Достъп до основните настройки на Gcompris;
Самолет – Обща информация за GCompris;
Нощ – Изход от GCompris.

С това особеностите на интерфейса на GCompris се изчерпват и за вас остава да намерите най-подходящите и интересни занимания за вашето дете!


В статията са използвани материали от официалната WIKI страница на GCompris.

Sidebar