Инсталиране на популярни приложения и игри за Windows (PlayOnLinux)

PlayOnLinux е помощно средство, което ви дава възможност с минимални усилия да инсталирате върху вашата Линукс система приложения, предназначени за Windows. Програмата всъщност е един вид графична обвивка на WINE. Удобството и се състои в това, че предлаганите в нея приложения за Windows са тествани с WINE, показали работоспособността си и и настройките на инсталацията им е донякъде автоматизирана. Освен това в PlayOnLinux са намерили реализация и други полезни функции – напр. възможността за обвързване на отделните приложения с различни версии на WINE. Последното може да е полезно, в случай че дадено приложение може да се инсталира и използва пълноценно само с определена версия на WINE. По-долу ще бъде разгледано основното използване на програмата.

Можете да я стартирате от основното меню Програми за Windows – Популярни приложения и игри за Windows (PlayOnLinux). При първото пускане на програмата ще ви посрещне помощник:

pol_1.png

Сега ще е необходимо да имате връзка с Интернет, за да изтегли програмата актуален каталог с приложения, готови за инсталиране.

Освен горния, може да се появи и друг предупредителен прозорец, който ще ви прикани да инсталирате някои системни шрифтове на Windows:

pol_2.png

Те ще са необходими за правилното показване на приложенията на Windows. Преди да се извърши инсталирането им, ще трябва да погледнете условията, под които се разпространяват и евентуално да ги приемете. Ако сте съгласни с ограничението им да ги използвате само за свои собствени нужди, продължете напред. Сега просто трябва да изчакате докато шрифтовете се изтеглят и инсталират.

След като прозорецът се затвори вече би трябвало да виждате основия прозорец на PlayOnLinux:

pol_3.png

Преобладаващата част от интерфейса е заета от областта с инсталираните приложения Тъй като първоначално нямате инсталирани, тази област разбираемо е празна. За да отворите базата данни приложения, за които инсталирането е предварително настроено, отворете менюто Файл – Инсталиране. Алтернативен начин е да натиснете бутона Инсталиране от лентата с инструменти. Ще се отвори нов прозорец с различни категории приложения:

pol_4.png

PlayOnLinux черпи информацията си за съвместими с WINE приложения от Интернет хранилище. Ето защо преди да инсталирате нещо от списъка с приложения, е добре да обновите информацията. За целта е достатъчно да натиснете бутона Обновяване в долната част на прозореца.

За да започнете инсталация на избрано от вас приложение, просто цъкнете два пъти върху него, за да стартирате инсталационния му скрипт. В зависимост от приложението стъпките за инсталирането му може да се различават. Така напр. за повечето игри ще бъдете помолени да поставите оригиналния носител в CD/DVD устройството. Други приложения пък ще се изтеглят и инсталират директно от Интернет:

pol_5.png

Независимо дали ще си осигурите файлове от CD или от Интернет, пред вас ще се отвори типичната за приложенията на Windows инсталационна процедура:

pol_6.png

Сега просто трябва да си минете през стъпките на инсталацията така, както бихте го направили под Windows. Когато инсталацията приключи, PlayOnLinux ще ви даде възможност да си създадете препратки в основното меню. Веднъж инсталирано, приложението ще се показва в основния прозорец.

За да пуснете приложението, изберете го и натиснете бутон Изпълнение или изпълнете двойно цъкане върху името му.

Някои от приложенията може да работят по-добре с определена версия на WINE. Именно за такива случаи PlayOnLinux ви дава възможност да инсталирате повече от една версия на WINE и да настройвате инсталираните приложения коя да използват. За да си осигурите такава функционалност, от основното меню на програмата изберете Инструменти – Управление на версиите на Wine:

pol_7.png

В горната половина на прозореца са версиите на WINE, които може да изберете за инсталация. В долната половина са текущо инсталираните. За да добавите нова версия, трябва да я изберете и да натиснете Добавяне. В същия прозорец има и подпрозорец Мои приложения. В него са вашите инсталирани приложения и обвързването им с определена версия на WINE. За да определите коя версия ще се използва, първо изберете приложението и след това от падащото меню Version изберете версия на WINE.

Друга интересна възможност на PlayOnLinux са приставките за разширяване на функционалността му. Те се намират в главното мено на програмата в Приставки. Поначало там има няколко приставки, но вие можете да си осигурите и допълнителни, като ги изтеглите от страницата на програмата. Те са във формат *.pol и за да ги инсталирате трябва от Приставки да изберете Управление на приставките:

pol_8.png

За да инсталирате нова приставка, натиснете бутон Добавяне и изберете изтегления *.pol файл. След инсталацията обикновено е необходимо да рестартирате PlayOnLinux за да влязат промените в сила.

С това общите указания за програмата се изчерпват. Като цяло използването и не е сложно и няма да ви трябва много време за да инсталирате успешно първото си Windows приложение под Линукс.

Sidebar