Космически симулатор (Celestia)

Celestia e приложение, което може да ви даде триизмерна симулация на космоса в реално време. Част от нещата, които може да правите със Celestia са:

 • може да „прелетите“ и огледате подробно всяка една планета в Слънчевата система;
 • може да посетите Халеевата комета и цял куп други известни астрономически тела;
 • може да разгледате космическата станция и други космически апарати;
 • може да напуснете пределите на Слънчевата система и да отидете в самия център на Млечния път, където да намерите гигантска черна дупка;
 • може да напуснете пределите на Млечния път и да отидете в дълбокия космос;
 • може да превъртате времето свободно напред и назад и по този на чин да отидете в далечното бъдеще или минало на вселената и още много други…

По-долу ще ви бъдат дадени само основите, чрез които да можете да се придвижвате във виртуалната Вселена, предлагана от Celestia. Приложението може да бъде пуснато от меню Програми – Обучение – Астрономия – Космически симулатор (Celestia). След пускането ще ви посрещне подобен прозорец:

celestia_1.png

Преди да пристъпите към използване на програмата трябва да се научите бързо да ориентирате в показанията, които ви дава тя.

 • В горния ляв ъгъл се намира информация, показваща текущо избраното небесно тяло, разстоянието от точката на наблюдение до него, средния радиус и видимия диаметър:

celestia_2.png

 • В долния ляв ъгъл се намира информация, показваща скоростта на придвижване в пространството спрямо Слънцето:

celestia_4.png

 • В горния десен ъгъл се намира информация, показваща текущото време и дата. Освен това тук се показва и скоростта, с която тече времето:

celestia_3.png

 • В долния десен ъгъл се намира информация, показваща дали текущото ви придвижване в пространството е заключено към даден обект. Ако това е напр. Земята, вие ще се придвижвате заедно с нея. Освен това там се показва и зрителния ъгъл. Колкото по-малка стойност има той, толкова по-приближен ще виждате обекта и обратно.

celestia_5.png

Сега е време да се запознаете с бързите клавиши с чиято помощ ще може да се придвижвате в Celestia:

 • Клавиши 2 и 8 от цифровата клавиатура – повдигат/свалят погледа ви;
 • Клавиши 7 и 9 от цифровата клавиатура – завъртат погледа ви обратно на/по часовниковата стрелка;
 • Клавиши 4 и 6 от цифровата клавиатура – преместват погледа ви наляво или надясно;
 • Клавиш 5 от цифровата клавиатура – прекратява всякакво движение и центрира избрания обект;
 • Клавиши Shift+лява или дясна стрелка – преминавате в режим на орбита около избрания обект;
 • Клавиш Home или End – приближаване/отдалечаване към избрания обект;
 • Клавиш * от цифровата клавиатура – превключва изгледа ви с този, намиращ се до момента за гърба ви;
 • Клавиши A и Z – увеличаване/намаляване на скоростта на придвижване. Скоростта се променя експоненциално, т.е. колкото по-дълго задържате клавиша толкова повече се увеличава/намалява скоростта.

След като научихте как да си придвижвате, остана да разберете как да избирате обектите, които желаете да разгледате. За да изберете обект е необходимо просто да го посочите с мишката и да цъкнете с ляв бутон върху него. Ако сте го избрали, информацията в горния ляв ъгъл на прозореца на Celestia ще се промени и ще покаже името му. За да се придвижите бързо до избрания обект, натиснете клавиш G. Тук ще са ви от полза и клавишите C – центрира избрания обект и F – включва/изключва следването на движението му в пространството. За да се върнете обратно в Слънчевата система от произволна точка на Вселената, натиснете клавиш H, след което и клавиш G. По този начин ще изберете Слънцето и ще придвижите до него. Специално за планетите от Слънчевата система, Celestia предлага един лесен метод за избиране – чрез числата от 1 до 9 (на нормалната клавиатура). Натискането на всеки един от тези клавиши ще избере съответната планета. Остава само да натиснете G за да се придвижите до нея.

Изброените по-горе методи за избиране на обекти съвсем не изчерпват възможностите на Celestia. Те не са подходящи за намиране на отдалечени един и от друг космически обекти. В подобни ситуации може да се възползвате от лентата за бързо търсене. Нея може да я извикате чрез натискане на клавиш Enter. В резултат на това, в долната част на прозореца на Celestia ще се появи полупрозрачна хоризонтална лента. Сега просто започнете да въвеждате името на търсения обект и Celestia ще ви предложи списък на най-близките по име:

celestia_6.png

Водейки се от предложените имена, може да допишете цялото име или да използвате клавиш Tab за да прелиствате отделните предложения.

Sidebar