Планетариум (KStars)

KStars е графичен компютърен планетариум. Той предоставя точна симулация на звездното небе като включва звезди, съзвездия, звездни купове, мъглявини, галактики, планетите от Слънчевата система, Слънцето, Луната, комети и астероиди. Всичко това може а го видите във вида, в които се вижда от всяка една точка на Земята и по всяко време – в миналото или бъдещето.

Програмата може да бъде пусната от меню Програми – Обучение – Астрономия – Планетариум (KStars). След пускането и ще се отвори помощник, от който ще трябва да изберете място за наблюдение. Има предварително въведен списък, от който можете да изберете желаното място, напр. София, България. Когато приключите с помощника пред вас ще се покаже подобен прозорец:

kstars_1.png

В горната лява част на прозореца се показва текущото време и дата:

kstars_2.png

В долната лява част се изобразява името на мястото, от което се извършва наблюдението, в конкретния пример София:

kstars_3.png

В горната централна част се изписва името на обекта, който наблюдавате в момента. За целта трябва първо да сте го избрали чрез цъкане с левия бутон на мишката:

kstars_4.png

Ще ви направи впечатление зелената извита ивица в долната част на екрана. Това е вашият локален хоризонт. През средата на екрана ще забележите плътна бяла линия и друга със жълтеникав цвят. Това са съответно звездният екватор и еклиптиката.

Над основния прозорец на KStars има лента с две групи инструменти. Първата група съдържа бърз достъп до някои от функциите на програмата, налични в основното и меню. Тук също така има и инструмент за бърза промяна на скоростта на времето:

kstars_5.png

Чрез втората група инструменти може да включвате или изключвате показването на различните обекти на звездното небе – звезди, съзвездия, планети и т.н.:

kstars_6.png

Навигацията в прозореца на KStars е лесна – за да промените гледната си точка може да използвате четирите стрелки на клавиатурата или за цъкнете и да задържите левия бутон на мишката, след което да я влачите в желаната посока; за приближаване/отдалечаване към определен обект може да използвате клавишите + или от цифровата клавиатура, или като алтернативен начин – като завъртате нагоре/надолу колелцето на мишката.

Освен да наблюдавате, KStars ви дава достъп и до много допълнителна информация за наблюдаваните обекти. За целта е необходимо да цъкнете десен бутон на мишката върху избрания обект. Ще се покаже меню даващо ви богат избор:

kstars_7.png

Ако желаете да видите допълнителна информация в синтезиран вид за избрания обект, от показалото се меню изберете Подробности. Алтернативен начин е да натиснете клавиш D. Ще се отвори прозорец с няколко подпрозореца, съдържащи обобщена информация:

kstars_8.png

Възможно е също така за заредите различни Интернет ресурси, свързани с обекта, напр. чрез избиране на Мисии на НАСА до Марс. Ще се отвори Интернет страница, съдържаща исканата информация.

Търсенето на определен обект е лесно – натиснете клавиши Ctrl+F и ще се отвори прозорец в който ще са изброени всички обекти, съдържащи се в базата на KStars. При нужда можете да филтрирате показаните резултати по тип обект:

kstars_10.png

След тези кратки указания би трябвало да притежавате достатъчно знания за да можете да направите вашето първо наблюдение.

Sidebar