Практика с Blender: Създаване на крива на Мьобиус

В този урок ще научите как да направите лентата на Мьобиус. Накратко това е една повърхнина и по-точно лента, само че за разлика от обикновената лента, тя има само една страна. Всеки може да я изработи от хартия като изреже тънка лента от хартия и залепи двата й края като преди това усуче един от тях на 180 градуса, ако не се усуче този край ще се получи прост „пръстен“.

Идеята е по един кръг, съставен примерно от 100 точки да се дублират 100 обекта като дублирането да стане чрез DupliFrames (по такъв начин ще може да се анимира обекта който ще бъде анимиран, за да може да се завърти на 180 градуса). За да може дублираните обекти да станат един консистентен обект най-лесно е да се използват Nurbs Surfaces, защото те могат автоматично да се „свързват“ един с друг.

Отворете Блендер и ако има куб, го изтрийте. След това добавете един Безие кръг (от менюто Add >> Curve >> Bezier Circle). Излезте от Edit Mode с Tab и мащабирайте обекта няколко пъти с S (например 5 пъти). След това в настройките на обекта в панел Curve and Surface натиснете опциите Curve Path и Curve Follow:

CurvePath

Curve Path – в случая указва, че кривата и в частност точките, от които е изградена ще служи за път на обектите, които ще бъдат дублирани по нея.

Curve Follow – ще накара обектите дублирани по кривата да се завъртят спрямо позицията им по кривата.

Полето PathLen указва от колко точки се състои пят или самият кръг, ако промените от 100 съответно по този кръг ще могат да се дублират точно толкова обекти колкото е стойността на PathLen.

Следващата стъпка е да добавим NURBS кръг (Add >> Surface >> NURBS Circle). След това трябва да се раздели с W >> Subdivide, изберете половината и я разтеглете надолу така че от квадрат да стане удължен правоъгълник, след това мащабирайте за да стане по-малък:

nurbs-add

Излезте от Еdit Mode и изберете NURBS кръга, а след него Безие кръга и натиснете Ctrl+P и от менюто изберете Normal Parent – по такъв начин Безие кръгът ще стане parent на NURBS кръга. След това изберете само NURBS кръга и натиснете ALT+O, което ще го премести в първата точка на Безие кръга. Докато все още е избран NURBS кръга натиснете F7 или изберете Object от хедъра и от Anim Settings изберете DupliFrames със следните настройки:

DupliFrames

Полето DupЕnd показва колко да са дублираните обекта (и по точно на кой кадър да спрат да се дублират), ако PathLen на Безие кръга, за която писах по-горе, има стойност от 200 а DupEnd е със стойност 100 то дублираните обекти ще заемат само половината от Безие кръга.

След DupliFrames ако промените малко погледа нещата трябва да изглеждат горе-долу така:

Nurbs Dublicated

Ако сега свържем NURBS обектите ще получим един пръстен, но за да стане лента на Мьобиус трябва да завъртим всеки от 100-те обекта с определен градус със стъпка 1.8 градуса, което може да стане ръчно ако завъртаме всеки един от тях. Първия не завъртаме, втория завъртаме с 1.8, третия с 3.6, четвъртия с 4.8 и т.н., което е доста трудоемко. Едната от причините да използваме DupliFrames е че всъщност дублираните обекти са „разположени“ на различни кадри, което ни дава възможност да ги анимираме много лесно. В случая използваме следните настройки:

IPO

Избираме NURBS кривата и в IPO едитора слагаме въртене по Z, така че първата точка да е с въртене нула градуса, а втората (на кадър 100) да е с въртене 180 градуса. По такъв начин въртенете на между кадрите, т.е. NURBS обектите ще се разпредели точно и плавно.

дублираните обекти, обаче, не могат да се редактират директно и са просто копия на първия обект. За да може да станат отделни обекти, които после могат да се обединят и редактират изберете NURBS кръга и натиснете Ctrl+Shift+A >> Make Dupli Object Real. След това всички обекти ще бъдат избрани и докато още са избрани натиснете Ctrl+J за да се съединят. На новосъздадения обект натиснете Alt+P >> Clear and Keep Transofrmation, след което може да изтриете Безие кръга. След всички тези процедури новосъздадения обект в Edit Mode трябва да изглежда например така:

Nurbs Make Real

Пак в Edit Mode ако не са избрани точките ги изберете всички с A и натиснете F – много полезна функция, която автоматично ще свърже всички NURBS обекти.

Това е! Може да си го преобразувате в Mesh (с Alt+C) и да го свържете…

Ето един рендер с Indigo:

Moebius Indigo

Забележка: Тъй като използвах стари прихванати екрани някои от бутоните в сегашната версия на Блендер може да изглеждат различно или да са разместени.

Sidebar