Генеалогична система GRAMPS

GRAMPS е приложение, с чиято помощ можете да правите генеалогични изследвания и да проследите вашето собствено или чуждо родословно дърво. Програмата създава собствена база данни, в която имате възможност да въвеждате и съхранявате огромен обем от най-разнообразни данни за всички членове, изграждащи едно родословно дърво, взаимовръзките между тях, както и да създавате множество гъвкави отчети с обобщена информация. С GRAMPS можете да използвате както за лични нужди, за да опознаете своя собствен произход, така и за извършването на детайлни исторически изследвания върху дадена известна личност и нейния род.

Настоящето ръководство не би могло да опише напълно възможностите на GRAMPS. Вместо това то ще ви даде общи насоки как да използвате програмата така, че да можете да направите първите си стъпки в едно генеалогично изследване.

Можете да пуснете GRAMPS от Програми – Офис – Генеалогична система GRAMPS. При първото пускане ще трябва да създадете ново родословно дърво, което всъщност ще се използва като отправна база данни при следващите ви влизания в програмата:

gramps_1.png

С натискането на бутона Нов ще се създаде ново родословно дърво с автоматично определено име:

gramps_2.png

Ако желаете, може да използвате бутона Преименуване, за да смените името на базата данни с такова, което е по ваш вкус.

Следващата стъпка е да натиснете бутона Зареждане на родословното дърво, за да се озовете в основния интерфейс на програмата:

gramps_3.png

Съдържанието, до което ще имате достъп, се показва в централната основна част на прозореца. В лявата част под формата на множество вертикално разположени бутони, се намират различните категории информация, които ще попълвате, преглеждате и ще използвате като отправна точка във вашето изследване. Те са именувани Грамплети, Хора, Роднински връзки, Семейства, Родословно дърво, Събития, Източници, Места, Медия, Хранилища, Бележки. Цъкането върху всеки бутон ще промени съдържанието на основната част от прозореца на GRAMPS. Първоначално е избран бутонът Грамплети. В този режим в основната част се показват различна обобщена информация под формата на своеобразни джаджи. Техният брой, съдържание и местоположение могат да бъдат променяни:

gramps_4.png
За да добавите нови грамплети, е необходимо да цъкнете с десен бутон на мишката някъде на празното пространство между тях. Ще се покаже меню, от което ще може да изберете какви нови грамплети да добавите:

gramps_5.png

Също така, можете да затваряте, премествате или отваряте в нов прозорец всеки отделен грамплет, като използвате функционалните бутони в горния му ляв ъгъл:

gramps_6.png
Първоначално от тези грамплети няма да има голяма полза, тъй като базата данни е все още празна. Затова е време да създадете първото си родословно дърво.

За целта цъкнете на бутона Хора, след което цъкнете с десен бутон в основната част на прозореца и изберете Добавяне:

gramps_7.png

Ще се отвори прозорец, в който ще можете да въвеждате цялата информация, касаеща дадено лице:

gramps_8.png

В долната част на прозореца различните типове информация за лицето е обособена в отделни категории, под формата на подстраници:

gramps_9.png

За целите на ръководството ще проследим корените на една напълно фиктивна фамилия, наречена Стоянови, в продължение на 4 поколения от 1900 година до наши дни. Всички прилики с действителни лица, места и събития са напълно случайни.

Първата стъпка е да въведете името на лицето. За целта в горната дясна част на прозореца натиснете бутона за добавяне на предпочитано име за лицето: gramps_10.png

Ще се отвори нов прозорец, представляващ редактора на имена:

gramps_11.png

На ваше разположение са полета, в които можете да опишете имената на лицето, както и евентуални титли, представки, наставки и прякори. Попълнете желаната информация, след което натиснете Добре за да затворите този прозорец.

Понякога може с едно лице да са асоциирани няколко различни имена (напр. смяна на фамилията при брак и др.) В такъв случай можете да се възползвате от подстраницата Имена, за да ги добавите.

Следващата стъпка е да опишете поне основните събития в живота на лицето – раждане, кръщене, брак и др. подобни. За да направите това, превключете в подпрозореца Събития, след което натиснете бутона за добавяне на ново събитие: gramps_12.png

Ще се отвори Редактора на събития:

gramps_13.png

Във долната част на прозореца можете да изберете вида на събитието. Имате предварително подготвени различни събития, описани в падащо меню. Тъй като това е първи запис за лицето, оставете събитието да е Раждане. Попълнете датата на раждане в долното поле. Можете да направите това ръчно, като въведете датата във формат ГГГГ-ММ-ДД или като използвате малката икона в края на реда: gramps_14.png

Във втория случай имате по-голям контрол върху избирането на дата, тъй като можете да избирате различни типове календар – Григориански, Мохамедански, Еврейски и др.:

gramps_15.png

Забележка: Поради съществуваща към момента програмна грешка, когато използвате календара за въвеждане на дата, не можете да изберете дата след 21-во число. В такива случаи, след като затворите прозореца с календара, променете ръчно датата с желаната стойност в полето Дата.

Друго, което трябва да попълните, е място на раждане. Използвайте отново бутона gramps_12.png срещу полето Място за да отворите Редактора на места:

gramps_16.png

И тук попълнете максимума от информация и затворете прозореца, за да се върнете към редактора на събития. Затворете го и него, за да се върнете към основния прозорец за лицето. Сега вече в подстраницата Събития ще видите събитието, което вкарахте. По аналогичен начин въведете всички други основни събития за лицето, за които имате данни:

gramps_17.png

За да вкарате допълнителна информация за лицето, можете да се възползвате от останалите подстраници, където принципът на работа е много сходен. Например, можете да използвате под страницата Галерия, за да добавите снимки на лицето:

gramps_18.png

Въведената до момента информация, би трябвало да е достатъчна като за начало. Сега, ако затворите Редактора на лица, в категорията Хора вече ще видите първото описано лице:

gramps_19.png

Сега е време да опишете съпругата на родоначалника. Нека за целите на примера тя да се казва Катя Иванова Тодорова; родена в Монтана на 2 февруари 1909; починала 4 август 1970.

Използвайки абсолютно аналогични действия като в примера с първото лице, въведете тези данни, след което затворете Редактора на лица и вижте дали новото лице се е появило в категорията Хора:

gramps_20.png

Време е да свържем двете лица в семейство. За целта отворете категорията Семейства и цъкнете с десен бутон на мишката някъде на празната част в прозореца. От появилото се контекстно меню изберете Добавяне:

gramps_21.png

Ще се отвори прозореца за създаване на ново семейство:

gramps_22.png

Сега натиснете малката икона gramps_23.png до бащата, а след това и до майката, за да се отвори прозорец, от който можете да изберете вече въведено лице:

gramps_24.png

След като изберете така и двамата съпрузи, прозорецът с новото семейство би трябвало да има подобен вид:

gramps_25.png

Вероятно ще ви направи впечатление, че структурата на този прозорец в голяма степен е аналогична на Редактора на лица. Това не е случайно и е направено с цел постигане на по-логичен и стегнат начин на работа. Така например, още докато сте в този прозорец можете да въведете и децата на новоописаното семейство. За целта използвайте първата подстраница Children (Деца) и чрез бутона за добавяне ги опишете. Този бутон просто ще извика директно от тук Редактора на лица. След като попълните данните вече ще имате е първото (и единствено в примера) дете на семейството:

gramps_26.pn

Затворете този прозорец, за да се върнете към категорията Семейства. Тук би трябвало да се показват съвсем сбита информация за семейството:

gramps_27.png

За да видите по-пълна и логично подредена информация, превключете на Роднински връзки:

gramps_28.png

Обърнете внимание, че този изглед ще изглежда различно, в зависимост от това, кое лице последно сте маркирали за преглед в категорията Хора. Ако например сте маркирали последно детето на това семейство, горният екран би се нагодил спрямо него и би изглеждал така:

gramps_29.png

Сега можете да проявите малко свобода на въображението и да добавите още две поколения след това дете.

Тъй като вече имате вкарани поне 2 поколения, ако сега отворите родословното дърво, то ще ви покаже в графичен вид връзките между отделните членове на рода:

gramps_30.png

То показва информацията динамично, в зависимост от това, кое лице сте маркирали в категорията Хора. Освен това, можете да използвате бутоните в двата края на родословното дърво, за да променяте фокуса върху следващо/предишно лице в рода:

gramps_31.png

В зависимост от това какви грамплети сте избрали, ще може да видите и повече информация в Грамплети:

gramps_32.png

Силата на GRAMPS, е в във възможността да се генерират различни по тип, съдържание и пълнота доклади. Всички те са достъпни от менюто Доклади, където са групирани в различни категории:

gramps_33.png

От това меню можете да създавате чисто графични, текстови или смесени доклади. Така например Доклади – Графики – Диаграма на семейните връзки ще ви даде добре изглеждащо родословно дърво:

gramps_34.png

Ако пък желаете подробен текстов доклад за всички наследници на дадено лице, използвайте Доклади – Текстови доклади – Подробен доклад за потомците:

gramps_35.png

Можете да създадете и комбиниран текстов и графичен доклад, който включва подробни данни. За целта използвайте Доклади – Книги – Доклад книга:

gramps_36.png
Ако желаете да споделите създаденото от вас родословно дърво в Мрежата, GRAMPS може да ви генерира цял уеб сайт, който направо можете да качите някъде. Единственото, което трябва да направите е да изберете Доклади – Интернет страници – Описателен уеб сайт:

gramps_37.png

В GRAMPS е помислено и за възможността да споделяте създадената база данни на вашето генеалогично проучване с други хора. Това става чрез изнасянето на базата във отделен файл, което става чрез менюто Файл – Изнасяне. За улеснение на ваше разположение са различни формати, в които може да запазите изнасяната база:

gramps_38.png

За пълна информация относно възможностите на GRAMPS можете да проверите в официалното ръководство в Интернет.

Sidebar