Мениджър на мобилни телефони (Wammu)

Wammu e мениджър на мобилни телефони, който работи с множество модели и осигурява достъп от компютъра до функции на телефона като адресна книга, съобщения, спискък с обаждания, задачи, календар, създаване на резервно копие на данните и възстановяване от него и др.

Можете да пуснете приложението от Програми – Офис – Мениджър на мобилни телефони (Wammu). При първото си пускане програмата ще ви предложи помощник, с чиято помощ ще можете да настроите телефона си:

wammu_1.png

Имайте предвид, че не всички телефони се поддържат от Wammu. Винаги актуален списък с телефони, които се поддържат от Wammu в някаква степен, можете да намерите на http://cihar.com/gammu/phonedb/.

Първа стъпка от настройката е как да стане тя – поетапно, автоматично или с напълно ръчни настройки:

wammu_2.png

При поетапната настройка имате предварително зададени варианти за избор на телефон, начин на връзка и т.н. При автоматичното оставяте засичането на телефона и конфигурирането на връзката изцяло в ръцете на Wammu, а ръчното е за хора, който са добре запознати с телефона си, типа на връзката с компютър и специфичните и настройки. Скромният опит на автора на този материал е показал, че обикновено най-удачен избор е поетапната настройка. При автоматична настройка понякога процесът може да трае вного дълго и програмата да „увисне“ (в такива случай можете да я „убиете“, като натиснете Alt+F2, в появилото се прозорче напишете и изпълните командата xkill, след което цъкнете с мишката върху прозореца на Wammu). При ръчните настройки вероятността да допуснете грешка поради невнимание или незнание е по-голяма. Ето защо в настоящата статия ще разгледам именно поетапната настройка, чиято следваща стъпка е избор на тип на връзката:

wammu_3.png

Изберете типа (в примера свързване чрез USB кабел) и продължете с избора на телефон. Ако възнамерявате да използвате Bluetooth свързване преди да пуснете Wammu, трябва да сдвоите телефона с компютъра:

wammu_4.png

Изберете марката на телефона си (в примера Motorola), след което натиснете Next за да изберете тип на връзката:

wammu_5.png

Обърнете внимание, че по-горе показаният екран ще се различава в зависимост от типа на връзката. В примера избраният тип на връзката AT based води до специфични настройки за драйвер и порт:

wammu_6.png

wammu_7.png

Сега трябва да изчакате известно време докато Wammu прави тест на връзката с избраните в предните стъпки настройки:

wammu_8.png

Когато теста приключи, Wammu ще покаже засечения телефон:

wammu_9.png

Във ваши ръце остава да напишете име по избор на засечения телефон. Това се прави тъй като Wammu може да работи с много телефони и за всеки един си създава отделен профил с настройки:

wammu_10.png

Натиснете бутон Finish за да приключите с настройката. Пред вас ще се покаже основният интерфейс на програмата:

wammu_11.png

Лявата част от прозореца е заета от панел, в който се показват всички данни, който Wammu може да зареди и покаже от телефона – Календар, Обаждания, Контакти и т.н. В дясната част се показва детайлна информация за тях.

Преди да можете да ги получите трябва да използвате менюто Телефон – Свързване и да изчакате (обикновено няколко секунди) докато се осъществи свързването с направените от вас настройки:

wammu_12.png

След като свързването завърши успешно, можете да използвате менюто Получаване за да прочете интересуващата ви информация от телефона:

wammu_13.png

Менюто Създаване можете да използвате за създаване на нови съобщения, контакти и т.н., менюто Резервни копия ще ви е полезно в случай, че решите да запазите копие на важните данни от телефона. Имате възможност да запазите всичката информация, която Wammu може да прочете или пък само съобщенията. В случай на нужда може отново да свържете телефона с компютъра и да направите възстановяване от предварително запазеното резервно копие.

Ако ви се налага да използвате повече от един телефон с програмата, направете един път настройките и се уверете че те работят. След това в бъдеще можете да превключвате кое свързване да се използва, като преди да свържете телефона, отворите менюто Wammu – Настройки и от подстраницата Връзка използвате падащото меню срещу Връзка с телефона, за да изберете настройките за кой телефон желаете да използвате сега:

wammu_14.png

Sidebar