Работа с архиви

За случайте, в които ви се налага да работите с различни архиви, УСУ ви помага предварително инсталирано приложение. Можете да го намерите в Програми – Помощни програми – Работа с архиви:

fileroller_1.png

Това ръководство ще ви запознае с начините, по които можете да създавате и разархивирате архиви.

  • Създаване на архив

Създаването на архив може да стане по два начина – от самото приложение и директно от файловия браузър.

  • Създаване на архив чрез Работа с архиви

След като пуснете приложението Работа с архиви, от лентата с инструменти цъкнете бутона Нов. Ще се отвори диалогов прозорец, в който ще трябва да изберете местоположението и видът на новия архив:

fileroller_2.png

В този прозорец използвайте падащото меню Вид на архива, за да изберете неговия формат. След като сте готови, натиснете бутона Създаване, за да затворите този прозорец и да се върнете към основния. Веднага ще забележите, че в лентата му с инструменти, вече са активни повече бутони. Натиснете Добавяне на файлове, ако искате да добавите отделни файлове или Добавяне на папка – за цели папки с файлове. И двете ще отворят диалогов прозорец, от който ще можете да си добавите желаното съдържание:

fileroller_3.png

Ако желаете да изберете повевече елементи, задръжте натиснат клавиша Ctrl и последователно цъкнете на тях. С натискането на бутона Добавяне този прозорец ще се затвори и файловете ще бъдат добавени към архива. Ако те са много на брой и/или с голям размер, е възможно този процес да отнеме известно време. Когато архивирането приключи, файловете ще са видими в основния прозорец:

fileroller_4.png

В този момент архивът е готов и може да затворите прозореца или пък да продължите да добавяте ново съдържание.

  • Създаване директно от файловия мениджър

Вероятно именно този начин ще използвате по-често, тъй като той е по-бърз и практичен от предходния. Ако искате да създате архив от даден файл (или папка), просто цъкнете върху него с десен бутон на мишката и от показалото се меню изберете Компресиране. Това ще отвори нов диалогов прозорец, в който можете да зададете името и типа на архива:

fileroller_5.png

Натиснете Създаване и изчакайте процеса да приключи.

  • Разархивиране

Подобно на горните действия и разархивирането може да се направи самото приложение или от файловия мениджър.

  • Разархивиране от Работа с архиви

Стартирайте Работа с архиви и от лентата с инструменти използвайте бутона Отваряне, за да намерите и отворите желания архив. В зависимост от големината му, може да мине известно време докато архива бъде зареден:

fileroller_6.png

След зареждането съдържанието на архива ще се покаже в прозореца:

fileroller_7.png

Ако желаете архива да се показва по начин, както се виждат оригиналните файлове и папки във файловия мениджър, от менюто Изглед изберете Изглед като папка:

fileroller_8.png

Сега е време да пристъпите към разархивирането. В лентата с инструменти натиснете бутона Разархивиране, за да отворите диалогов прозорец, от който да изберете къде да бъде разархивирано съдържанието:

fileroller_9.png

Освен да изберете местоположение, от този прозорец имате контрол и над някои други настройки – дали да се пресъздават оригиналните папки в архива; дали да се презаписват съществуващи файлове, както и каква част от архива да се разархивира – всичко или избрани файлове.

  • Разархивиране от файловия мениджър

Разархивирането от файловия мениджър е бързо и лесно. Цъкнете с десен бутон върху избран архив и от показалото се меню изберете Разархивиране тук. Това ще създаде папка със съдържанието на архива в текущата папка.

Sidebar