Защитна стена

УСУ включва програма, с чиято помощ ще може бързо и лесно да настроите защитната стена (firewall) на системата.

Програмата може да бъде пусната от меню Програми – Интернет – Защитна стена. Ще видите подобен интерфейс:

gufw_1.png

Пускането на защитната стена става чрез просто поставяне на отметка пред опцията Включена в горната лява част на прозореца. След като я включите, имате контрол върху управлението на външния и вътрешния трафик:

gufw_2.png

Ако желаете да създадете правило за точно определено приложение, услуга или порт, може ръчно да ги добавите чрез натискане на бутона Добавяне, намиращ се в най-долната дясна част на прозореца. Натискането му ще отвори нов прозорец, чрез който ще можете да зададете своите потребителски правила. Въвеждането им може да е Предварително определено, Просто и Разширено. Всеки от тези начини е разположен в отделен подпрозорец:

  • Просто – Тук се изисква да изберете кой порт/протокол и услуга желаете да разрешите/забраните и в коя посока – входящ/изходящ трафик:

gufw_3.png

  • Предварително определно – съдържа кратък списък с приложения и услуги, от който можете да избирате:

gufw_4.png

  • Разширено – позволява ви да въведете по-сложни правила:

gufw_5.png

Sidebar