Инструмент за архивиране на пакети

В процеса на работа неминуемо се налага да си инсталирате допълнително определен набор от програми, които са съобразени със специфичните ви нужди. След време ако по някаква причина ви се наложи нова инсталация на вашата машина или на приятел, може да се окаже трудно да си спомните точно кои програми сте инсталирали и ако са извън списъка на Synaptic – откъде са изтеглени. А ако не разполагате и с активна Интернет връзка, случаят се усложнява допълнително. За да избегнете тези проблеми и да си помогнете в такива ситуации, може да се възползвате от програмата APTonCD. Тя прави пълно копие на всички налични инсталационни пакети на компютъра ви и ги записва на диск (CD/DVD). По този начин си осигурявате един вид резервно копие на пакетите и дори при реинсталация на операционната система, няма да се налага повторно да теглите всичко от Интернет.

APTonCD може да се стартира от Система – Администриране – Инструмент за архивиране на пакети.

aptoncd_1.png

Ако досега не сте използвали програмата, натиснете Създаване:

aptoncd_2.png

Програмата ще намери всички свалени пакети и ще ви ги изброи във вид на списък. Пакетите, които ще се запишат на диск, се избират с просто поставяне на отметка пред тях. Добре е от менюто Редактиране да се избере настройката Автоматично избиране на зависимостите. С нейна помощ APTonCD ще се погрижи ако някаква програма има зависимост от допълнителни пакети, да ги маркира и тях. По подразбиране APTonCD чете директорията /var/cache/apt/archives/, в която се свалят всички избрани за инсталиране пакети. Въпреки това тя дава възможност да се добавят потребителски пакети поотделно или от друга директория. За целта трябва да се избере бутона Добавяне в долната дясна част на прозореца. Ако е необходимо, изберете допълнителни пакети и след това продължете. За целта натиснете бутон Записване. Следваща стъпка е избор на медията – CD или DVD.

aptoncd_3.png

Тук може да се определи какъв носител да се използва и място на запис на ISO образа, който програмата създава. Допълнително може да се избере и създаването на мета-пакет. По-късно неговото инсталиране ще предизвика избиране за инсталация на съдържанието на диска. След натискане на бутона Използване, просто трябва да се изчака докато създаването на ISO файла приключи. Това може да отнеме известно време, в зависимост от големината на избраните пакети.

aptoncd_4.png

След като тези операции приключат APTonCD предлага запис на ISO образа на физически носител.

aptoncd_5.png

Ако не разполагате с празин диск в момента, спокойно може да откажете записа. APTonCD ще създаде ISO образ в домашната ви папка. По този начин спокойно ще може да го запишете когато на вас ви е удобно. С това използването на програмата приключва. На по-късен етап може да се използва функцията Възстановяване на файлове от диск. Трябва да се отбележи обаче, че с нейна помощ не се инсталира нищо, а просто пакетите от диска се копират в директорията с изтеглени пакети /var/cache/apt/archives/.

Инсталирането се извършва чрез Мениджъра на пакети Synaptic след като диска се добави към списъка с хранилища. Последното може и да не е необходимо да се прави ръчно, тъй като обикновено при поставяне на диска в устройството системата го засича и предлага добавяне към списъка със софтуерни източници. Ако все пак се наложи да добавите диска ръчно, пуснете си Synaptic и от менюто Настройки изберете Хранилища. В прозореца, който ще се отвори, натиснете Добавяне на CD-Rom, след което поставете диска в устройството:

APTonCD6.png

Sidebar