Родителски контрол

С оглед максимална сигурност при използване на системата от страна на деца, в УСУ е включено средство за родителски контрол. С негова помощ може да се обезопаси средата, в която децата работят и се забавляват.

Приложението може да бъде стартирано от Система – Администриране – Родителски контрол. Ще видите интерфейс, сходен с този:

nanny_1.png

В левия панел са показани всички потребители на системата, към които може да прилагате ограничения. В десния панел в различни подпрозорци са обособени различните типове ограничения – общо използване на компютъра, използване на уеб четец, на пощенски клиент и на приложения за моментни съобщения.

Преди да правите промени, ще трябва да натиснете малката икона с ключ в долната лява част на прозореца и да въведете паролата на потребител с административни права. След това различните опции в интерфейса стават активни и вече може да започнете с фината им настройка.

Ограничаването на използването на компютъра или на даден тип приложение става на по два начина. От една страна, можете да зададете на колко часа достъп на ден има право даден потребител, а от друга – точно в кои часове от деня да става това. Последната възможност се постига лесно – просто цъкате върху зелените квадратчета. Всяко квадратче съответства на 1 час и когато е зелено, потребителят има достъп, а когато е червено – не. Ето един примерен екран, при който през цялата седмица избраният потребител ще има право на достъп до компютъра по 2 часа на ден и то само между 10 и 12 през деня:

nanny_2.png
Абсолютна същата логика на работа се използва и при ограничаване използването на Интернет, е-поща и моментни съобщения.

По отношение на достъпа до уеб съдържание е възможно и филтриране на съдържанието:

nanny_3.png

За да го настроите, натиснете бутона Настройване, който ще отвори нов прозорец:

nanny_4.png

В отделните подпрозорци може да добавяте ръчно определени сайтове, които да бъдат забрани или позволени за достъп от избран потребител. В последния подпрозорец – Черни списъци – можете да включвате/изключвате произволни адреси от предварително подготвен списък с нежелани сайтове, наричан Черен списък. Преди в този подпрозорец да се появи каквото и да било, трябва да заредите поне един черен списък. Това става от Система – Администриране – Черен списък:

nanny_5.png

Подробен черен списък може да бъде свален от уеб страницата на програмата за родителски контрол: http://projects.gnome.org/nanny/data/nbl/nanny.nbl

Sidebar