Изчистване на ненужни файлове

УСУ включва средство, с чиято помощ ще сте в състояние да освободите системата си от ненужни файлове, остарели конфигурационни файлове, както и да оптимизирате някои от най-често използваните в ежедневието приложения. Периодичната (и редовна) употреба на това средство ще ви осигури повече място на твърдия диск и по-бързо работещи приложения.

Можете да стратирате приложението от Програми – Системни инструменти – Изчистване на ненужни файлове:

bleachbit_1.png

В левия панел са изброени различните поддържани програми за оптимизиране и файлове за изчистване. Необходимо е само да сложите отметка пред жалан елемент, за да го подготвите за изчистване. За голяма част от програмите може да избирате допълнително какво точно ще се изчисти – стари дневници със съобщения, посетени места, база данни и т.н. Всички те са видими след като разгънете даденото приложение с помощта на малката стрелка от лявата част на името му.

В десния панел се показва допълнителна контекстна информация за избрания елемент.

След като приключите с изобра си, от лентата с инструменти натиснете бутона Преглед, за да видите точно колко място ще се освободи. Последната стъпка е да натиснете бутона Изтриване, за да осъществите реалното изтриване на ненужни файлове.

Sidebar