Настройки на файлови асоциации

Не са редки случаите, когато в процеса на работа се стигне до замяна на дадено приложение с негова алтернатива, която ви е по-удобна или просто желаете да я използвате известно време за да се убедите в качествата и. Друг път пък имате няколко приложения с припокриващи се функции, които по една или друга причина желаете да запазите всичките в системата си. Един от не дотам приятните странични ефекти в подобни случаи, е известното объркване, което настъпва при файловите асоциации – даден тип файл се отваря по подразбиране не с приложението, което желаете. В УСУ има два начина за настройка на файловите асоциации – единична настройка и масова настройка.

  • Единична настройка – стандартно включена в УСУ, тя позволява промяна на предпочитаното приложение за даден тип файл. Предимството и е бързата настройка, а недостатъка – необходимостта от многократно повтарящи се действия докато настроите всички желани поддържани формати да се отварят с дадено приложение. При този тип настройка трябва да отворите файловия мениджър, да изберете желания тип файл, да цъкнете с десен бутон на мишката върху него и да изберете Свойства. В отворилият се диалогов прозорец изберете подстраницата Отваряне с и изберете желаната програма:

assoc-gtk_1.gif

  • Масова настройка – специфичен за УСУ инструмент, позволяващ асоцииране на дадено приложение с множество поддържани формати едновременно. За да го използвате, от основното меню пуснете Програми – Системни инструменти – Настройки на файлови асоциации. Ще видите подобен прозорец:

assoc-gtk_2.png

Първото нещо, което трябва да направите, е да изберете програмата, с която ще асоциирате желаните от вас типове файлове. По описаният начин може да асоциирате само програми, за които има .desktop файл с описание. Стандартно тези файлове се намират в /usr/share/applications/ (глобална директория) или в ~/.local/share/applications/ (само за вашия потребител). Обикновено всички интерактивни програми имат такъв файл (всички в менюто “Програми” имат – менюто се генерира именно от тях). И така, изберете желаната програма (за примера, ще приемем че искаме да асоциираме файловете които досега са се отваряли с EoG да се отварят GIMP). За целта, цъкнете върху бутона за избор на файлове, под надписа Избор на .desktop файл. В следващия прозорец цъкнете двойно върху папката applications, от там изберете желания .desktop файл (в примера – gimp.desktop), и натиснете бутона Отваряне:

assoc-gtk_4.png

След като сте избрали желаната програма, трябва да изберете типовете файлове, които искате да се отварят автоматично с нея. Ако искате наведнъж да асоциирате всички файлове, можете да ги заредите чрез прочитане на .desktop файл. Цъкнете върху бутона assoc-gtk_5.png, намиращ се вдясно от полето за въвеждане. В отворилият се диалогов прозорец изберете файла, от който искате да вземете файлови асоциации (в примера eog.desktop) и го затворете. Ще видите, че описаните във файла формати са се изписали в полето:

assoc-gtk_6.png
Ако поддържаните файлове са повече на брой, няма да се вместят в малкото поле и ще се наложи да максимизирате прозореца за да видите по-голяма част от тях. Нищо не пречи вместо eog.desktop да заредите съдържанието на друг .desktop файл, но трябва да сте сигурни, че заредените формати се поддръжат от GIMP. Натиснете Използване за да приложите промените. Прилагането става моментално, след което можете да затворите програмата и да продължите с обичайната си работа.

Полето за въвеждане позволява и ръчно да изписвате типа файл, който искате да асоциирате (напр. image/jpeg). Тъй като това изисква допълнителни познания и вероятността да се получи грешка е по-голяма, по-добре е да се възползвате от по-горе описания метод. Ако пък натиснете малкия бутон със знак +, можете да изберете даден файл (напр. .mp3) и неговия тип автоматично ще се зареди в полето за въвеждане.

Sidebar