LiveUSB Инсталиране

УСУ ви предлага приложение, с което можете да си запишете съдържанието на живия диск на УСУ на преносима Flash памет, от която по-късно можете да заредите операционната система. На практика това ви спестява неудобството да носите навсякъде записан DVD носител с УСУ. Допълнително такава възможност ще ви позволи да опитате и инсталирате УСУ и на компютри, които нямат DVD четящо устройство, като напр. нетбуци.

Можете да стартирате приложението от Програми – Системни инструменти – LiveUSB инсталиране. Ще видите прозорец, подобен на този:

live-usb-install-1.png

Освен УСУ, тази програма може да инсталира и множество други Линукс дистрибуции, както и няколко различни от Линукс операционни системи.

Работата с програмата се свежда до няколко лесни стъпки – избор на режим, на източник за инсталиране, на дистрибуция и версия на операционната система, инсталиране. По-долу ще бъдат разгледани по-подробно отделните стъпки.

 • Режим
 • Дистрибуция

При този режим се избира предварително направена конфигурация за дадена дистрибуция. Това е режимът, който повечето потребители трябва да използват и който е избран стандартно.

 • Потребителска syslinux конфигурация

Използва се, когато няма предварително направена конфигурация за дадена дистрибуция, но потребителя знае какви са параметрите, които трябва да се подадат на ядрото. Може да използва CD/DVD или ISO файл като източник.

 • Зареждане на ISO чрез WinGrub

Този режим е универсален – с него може да подкарате почти всяка неизвестна дистрибуция, стига да разполагате с предварително изтеглен ISO файл. Недостатъкът е, че трябва Flash паметта, върху която инсталирате да е празна или да е дефрагментирана, иначе може ISO файла да не се зареди или да не работи коректно

 • Запис на IMG файл

Използва се за записване на .img файлове върху Flash памет. Например, някои дистрибуции, предназначени за нетбуци, се разпространяват като .img (ChromeOS, MeeGO, Ubuntu Netbook Remix и др.). ВНИМАНИЕ: При запис на img файл се изтрива цялото съдържание на носителя – ВСИЧКИ негови дялове (така че внимавайте, ако използвате преносим диск вместо Flash памет).

 • Избор на източник
 • Инсталиране от CD/DVD диск

Ако разполагате с дистрибуцията върху CD или DVD носител, може да изберете първата опция CD/DVD Диск в Инсталиране от и от падащия списък до нея да изберете конкретното устройство. В случай че имате само едно CD/DVD-устройство, изборът ще си е само един.

 • Инсталиране от ISO образ

Ако вече разполагате с ISO файл на избраната от вас операционна система (в примера – УСУ), цъкнете на опцията ISO образ и от бутончето до него отворете диалогов прозорец, чрез който ще изберете ISO файла.

 • Интернет

Ако все още не сте свалили ISO файла, може да изберете опцията Интернет. Вдясно от нея се показва размера на ISO файла който трябва да бъде изтеглен (числото се актуализира чак на следващата стъпка, в която избирате дистрибуцията и нейната версия). ISO файла се запазва автоматично в папката /tmp.

 • Избор на операционна система и версия

След като сте избрали по какъв начин ще се извърши инсталирането, трябва да уточните за коя операционна система става въпрос. Това става в Избор на Линукс дистрибуция, в падащия списък вдясно от Дистрибуция. След това от падащия списък вдясно от Версия избирате версията на дистрибуцията.

 • Избор на целево преносимо устройство

От падащия списък в Инсталиране върху изберете преносимото USB Flash устройство, върху което ще се извърши инсталирането.

Накрая, след като се уверите, че сте избрали правилните опции, натиснете бутона Добре, и инсталацията ще започне. Най-бързо е инсталирането от ISO файл, а най-бавно – от Интернет (изтеглянето на файла отнема време). Обикновено инсталация на УСУ от ISO файл отнема до десетина минути, в зависимост от скоростта на запис на USB Flash устройството.

Sidebar