Бърз преглед

Когато търсите определен файл в някоя вече препълнена папка, постоянното отваряне на една или друга програма, с която да прегледате съдържанието му, не е най-оптималният и лесен начин. Вместо това, много по-добре ще да надникнете за миг в съдържанието на файла и да видите дали е това, което търсите.

Донякъде тази функция се осъществява, когато преглеждате файловете си във файловия мениджър и е включен режим Изглед като икони. Това обаче не е съвсем достатъчно, защото все пак иконите обикновено са с малък размер а и се показва съдържанието на ограничен брой файлови формати.

УСУ ви осигурява приложението Бърз преглед (Gloobus), чрез което бързо ще можете да надникнете в съдържанието на множество типове файлове (аудио, видео, изображения, документи…), без да ги отваряте с приложението по подразбиране.

Активирането на бързия преглед е пределно лесно – докато сте във файловия мениджър, цъкнете на един път на файла за преглед и след това натиснете клавиша Space (Интервал). Почти моментално ще се появи прозорче, показващо ви съдържанието на файла:

gp_1.jpeg

За да продължите към преглеждането на следващ/предишен файл, използвайте лява/дясна стрелка на клавиатурата. За да прегледате файла в по-голям прозорец, натиснете клавиша F.

В зависимост от съдържанието на файла, който преглеждате, ще се променя и прозореца на бързия преглед. Така например, когато преглеждате видео файл, в прозореца ще имате и контроли за видеото:

gp_2.jpeg

Когато преглеждате текстов документ, ще можете да превъртате съдържанието му:

gp_3.jpeg

За да излезете по всяко време от режима на бърз преглед, натиснете клавиша Esc или използвайте бутона за затваряне в прозореца на прегледа.

Sidebar