Външен вид

УСУ ви предлага пълен контрол върху начина, по който желаете да изглежда работната среда.

Това става чрез пускането на Система – Предпочитания – Теми и тапети. Основният прозорец на приложението ще изглежда по подобен начин:

Интерфейсът му е организиран в подстраници, представляващи различни елементи от визуалния облик.

На горното изображение се вижда подстраницата Тема. В нея са поместени всички налични теми в операционната система. Активирането им става с просто цъкане върху представящото ги мини изображение. Всяка тема се състои от няколко отделни елемента – бутони и декорации, цветове, рамки на прозорците, икони и показалец на мишката. Повечето теми при активирането си ще променят поне един или всички тези елементи (а в допълнение понякога и тапета на работния плот), което води до наистина видими различия при всяка от тях.

Вие можете да променяте ръчно всеки един от тези елементи или пък да си инсталирате нови теми. За да промените ръчно дадена тема, първо я изберете, след което цъкнете бутона Потребителски настройки, намиращ се под списъка с темите. Ще се отвори допълнителен прозорец:

themes_2.png

В този прозорец се съдържат всички променяеми елементи на темата, отново групирани по категории. В първия подпрозорец се намират различните теми на бутоните и декорациите на прозорците (менюта, списъци, отметки, плъзгачи и т.н.) Можете лесно да превключвате между тях, като цъкнете на името или мини изображението им. Смяната става незабавно.

В Цветове можете да променяте цветовете за маркиране на текста, на прозорците, на активни елементи от менюто и т.н.:

themes_3.png

Забележка: Не всички теми поддържат промяна на основните си цветове.

В подстраницата Рамки на прозорците можете да избирате между различните начини, по които те могат да изглеждат:

themes_4.png

Тук на ваше разположение са разнообразни рамки, с помощта на които можете да разнообразите вида на прозорците.

Допълнителна индивидуалност в темата можете да внесете от подстраницата Икони:

themes_5.png

Последната подстраница е Показалец:

themes_6.png

Когато нагодите елементите от всички страници така, че да пасват на личните ви предпочитания, затворете този прозорец за да се върнете към основния.

Ако желаете, имате възможност да запазите личните си предпочитания като нова тема. По този начин в бъдеще ще може по-лесно да я избирате, без да ви се налага да минавате отново през всички настройки. За целта в основния прозорец натиснете Запазване като:

themes_7.png

Ще се отвори нов диалогов прозорец, в който ще можете да изберете име за темата си и (незадължително) да въведете описание, както и да запазите текущо избрания тапет да се предлага с нея:

themes_8.png

След тази стъпка темата ви вече ще се позва в списъка с останалите теми.

Ако предложените стандартни теми не са ви достатъчни и комбинирането на отделни елементи от тях не ви допада, винаги може да си инсталирате нови теми, при това много лесно. За целта просто цъкнете на връзката Допълнителни теми от Интернет, намираща в долната лява част на прозореца с теми. Тя ще ви отвори страницата http://www.gnome-look.org/:

themes_10.jpeg

Там има теми за различните компоненти на средата, както и за множество приложения, които поддържат теми, както и множество тапети за работния плот. Темите са организирани в категории, изнесени в лявата част на страницата. Когато търсите теми за бутоните и декорациите, изберете категорията GTK 2.X. Рамките на прозорците можете да намерите в Metacity, а иконите Icons.

Обикновено темите са подговени за изтегляне под формата на архив във формат TAR.GZ. Изтеглете този архив някъде в компютъра си (напр. на работния плот), след което си пуснете отново Настройки на външния вид. Начините на инсталиране на нова тема са два:

  • инсталиране чрез влачене на сваления TAR.GZ директно върху съдържанието на подстраницата Теми;
  • използване на бутона Инсталиране в подстраницата Теми и избиране на сваления файл.

И двата начина водят до еднакъв краен резултат, така че е въпрос на лично предпочитание кой ще използвате.

Обърнете внимание, че в зависимост от това какво включва темата, може да се появи на различни места:

  • ако е пълна, т.е. файла включва декорации, рамки, икони, показалци, тя ще се покаже в списъка с другите теми в подстраницата Теми;
  • ако е непълна (напр. включва само рамки), тя ще се покаже при натискане на бутона Потребителски настройки в съответната категория.

Всяка тема изглежда непълна, ако не е придружена от подходящ фон. Него можете да изберете от подстраницата Фон:

Под показаните изображения се намира настройката на това как ще се побира в екрана, като имате няколко различни възможности:

themes_12.png

Нови изображения можете да добавяте чрез просто влачене и пускане в тази подстраница или като изболзвате бутона Добавяне.

Докато темите и изображенията за фон имат предимно естетическо значение, има един елемент, чиято правилна настройка пряко влияе върхо продуктивността при работата с компютър. Това са шрифтовете. Тяхната големина, стил и начин на заглаждане, могат да допринесат за несравнимо по-удобна и неизморяваща работа… или обратното. Ето защо е важно да знаете откъде можете да ги променяте. Това става в подстраницата Шрифтове:

В нея имате пряк контрол върху това какви шрифтове да се използват за отделните части на интерфейса, както и дали да се прави заглаждане на формите им. Избирането на шрифт е просто – цъкнете бутона срещу елемента, чиито шрифт желаете да промените (напр. Шрифт за програмите) и в отворилия се прозорец изберете предпочитан шрифт:

themes_14.png

Съвет: Ако използвате монитор с висока разделителна способност (напр. 1920х1080), вероятно стандартния размер 9 ще ви се стори труден за четене. В такъв случай е добре да го увеличите на 10 или повече, ако е необходимо.

В пряка връзка с горните параметри на шрифтовете е и настройката на заглаждането им:

themes_15.png

Имате четири предварително определени начина за показването на шрифтовете – черно-бяло, най-добри форми, най-добър контраст и подпикселно заглаждане. Трудно е да се каже кой от четирите начина е най-добър. По принцип се приема, черно бялото обикновено е по-подходящо за старите монитори с електронно-лъчева тръба, докато подпикселното заглаждане е предпочитано за мониторите с течнокристален дисплей. Въпреки това, обикновено всеки потребител си има свое предпочитание и в това отношение по-надежден инструмент от собственото ви зрение няма. Някои шрифтове (като DejaVu Sans) се изобразяват по-красиво (лично мнение на автора), когато се използват в режим подпикселно заглаждане. Други пък (напр. Verdana) се изобразяват много приятно (отново лично мнение) и при черно-бял режим.

Sidebar