Допълнителни драйвери

При инсталирането си УСУ обикновено засича и настройва всички устройства в компютъра, наричани с общото име хардуер. За всяко едно от тях автоматично се инсталира драйвер – приложение, което позволява на операционната система правилно да разпознава и използва наличния хардуер.В определени случаи може да се наложи вие ръчно да активирате някое от устройствата, като прибегнете до използването на т. нар. лицензни драйвери – драйвери който не са свободно достъпни и/или не са с отворен код. Сред устройствата, които могат да се нуждаят от подобни драйвери обикновено са по-нови модели видеокарти на ATI и NVIDIA, някои безжични мрежови адаптери, софтуерни модеми и др.
Вие може лесно да проверите има ли в системата ви хардуер, изискващ допълнителни драйвери и да ги активирате. Това става с помощта на няколко лесни стъпки. От основното меню пуснете Система – Администриране – Допълнителни драйвери. Ще се отвори прозорец, подобен на този:

jockey_1.png
В горната част на прозореца се намира кратко описание за същността на несвободните драйвери. В долната част са изброени всички засечени устройства, за които УСУ може да предложи драйвери (в примера Софтуерен модем). За да активирате даден несвободен драйвер, е необходимо да натиснете бутона Активиране под описанието.
След натискането на този бутон, ще трябва да въдедете вашата администраторска парола, с която ще се идентифицирате като упълномощено лице, имащо правата да извършва системни промени:

jockey_2.png
След успешна идентификация ще започне автоматичен процес на изтегляне на драйвера от Интеренет и последващо инсталиране. За да може инсталирания драйвер да се използва, обикновено е необходимо да рестартирате системата.

Sidebar