Езикова поддръжка

Повечето съвременни потребители приемат за неизбежно зло работата с компютъра да ги сблъсква с чужд език, най-често английски. За част от тях това не е проблем – за друга част обаче е. Причините за това може да са различни – непознаване на езика или пък просто раздразнение, че не се използва роден език… Независимо от причината, УСУ може бързо да предложи безпрепятствена работа при това на Български език. Начините това да стане са два. Първият е още при инсталацията на УСУ да се посочи като избран език Български и при активна Интернет връзка необходимите файлове ще се свалят. Ако липсва Интернет връзка или по невнимание не е избран Български език, то тогава се използва вторият начин:

От менюто Система – Администриране се стартира Езикова поддръжка.

lang_support_1.png

В първият подпрозорец се показват всички инсталирани в момента езици в УСУ. Езиците да подредени по приоритет на използване от горе на долу. За да промените последователността, цъкнете върху желания език и задържайки бутона на мишка, го преместете да бъде най-отгоре на списъка. След като приключите с избора, затворете прозореца, след което излезте от потребителската си сесия и влезте повторно за да влязат промените в сила. Обърнете внимание, че промените тук касаят единствено вашият личен потребителски профил и водят до промяна на езика на интерфейса на програмите. Ако желаете те да се отразят върху цялата система, натиснете бутона Прилагане на цялата система. За това ще са ви необходими администраторски права.

Вторият подпрозорец – Текст – се използва за задаване на регионални настройки, като формат на час, дата и валута. Тук можете да изберете желан език от падащото меню и да го го приложите само върху вашия профил или на системно ниво:

lang_support_2.png

Освен общ избор на езика, имате възможност да упражните контрол и върху това, какво точно ще се локализира. За целта си пуснете отново инструмента за настройка на езиковата среда, която вече ще бъде под името Система – Администриране – Езикова поддръжка. От отворилия се прозорец изберете най-долния бутон – Инсталиране/Премахване на езици. Той ще отвори прозорец, от който ще можете да изберете да се изтеглят локализации на повече езици, както и да определите какво точно да се изтегли – преводи на програми, шрифтове, правописна проверка и др.

Забележка: В УСУ българската езикова работна среда е предварително настроена и горните стъпки, описани в тази статия не са необходими.

Sidebar