Инсталиране на УСУ

За да инсталирате УСУ, трябва да поставите диска в DVD устройството на компютъра, след което да рестартирате системата. Ако от BIOS-а на компютъра е зададено като първо зареждащо устройство да се търси CD/DVD, то тогава УСУ ще се стартира в т.нар. жив режим.

Идеята за този режим се появи преди няколко години и бързо стана популярна. При него операционната система (ОС) може да се зареди директно от компактдиска и да се изпробва от потребителя, без да има нужда от инсталация на твърдия диск. След зареждането си ОС е готова за работа, т.е. всички програми включени в нея са готови и действащи. Този начин е много удобен, най-вече защото е безопасен. Всяка една от промените, които правите или действията, които предприемате със заредената по този начин ОС, се губи при изгасяне на компютъра. Същевременно така може спокойно да се опитат множество програми и техни функции без страх от грешка. Ако видяното ви е харесало, то тогава може да стартирате инсталацията.

В случай, че диска не се стартира, то трябва да промените настройката за начално зареждане в BIOS. Процедурата не е сложна или опасна, но все пак ако ви звучи плашещо, просто помолете приятел, който е наясно с това да го направи.

При правилна настройка зареждането на УСУ ще започне автоматично, без да е необходимо да натискате нищо. Зареждането обикновено трае около минута (при някои по-стари и бавни системи, може и по-дълго).

Ако на началния зареждащ екран сте натиснали произволен клавиш, ще се покаже зареждащо меню, от което може да промените някои от параметрите на зареждането – език, стартиране в безопасен графичен режим, проверка на DVD носителя и някои други:

boot_2.png

Когато сте пуснали живия диск на УСУ по този начин, стандартно ще се зареди пълната работна среда:

От този момент нататък, вече разполагате с пълнофункционална ОС. Без да сте инсталирали все още нищо, имате достъп до всички програми при това в напълно работещ вид. Сега имате възможност на спокойствие да разгледате УСУ и да видите възможностите, които ви дава. Ако видяното ви хареса, може да започнете процедурата по инсталиране, като цъкнете на иконата Инсталиране на работния плот.

Независимо дали сте изчакали автоматичното зареждане или сте заредили пълната работна среда и сте стартирали Инсталиране, стъпките след това са аналогични:

  • Избор на език на инсталацията

При тази стъпка действията ви се свеждат до избор на езика, на който искате да протече инсталацията. Просто го маркирайте с мишката.

install_1.png

  • Подготовка за инсталиране

Дава се обща информация за изискванията на инсталацията. Добре е да сложите отметки на двете възможности в долната част на прозореца. По този начин още по време на инсталацията ще се инсталират налични обновления за софтуера.

install_2.png

  • Разпределяне на дисковото пространство

Това е най-важната стъпка от инсталацията, тъй като при невнимание е възможно да изтриете вече съществуваща операционна система и данни. Инсталаторът ще сканира за вече инсталирани операционни системи и в зависимост от това какво е открил, ще ви предложи различни възможности за инсталиране:

В примерния екран по-горе инсталаторът е открил съществуващи инсталации на Убунту 11.04 и на Windows 7. Съответно трите възможности, които ви се предлагат са: инсталиране на УСУ на мястото на Убунту; инсталиране на УСУ на мястото на Убунту и Windows; потребителска инсталация. Първите два начина са свързани със загуба на една или всички стари операционни системи, в т.ч. и лични файлове, последният ви дава възможност сами да определите къде да се инсталира новата операционна система, без да е необходимо да се губите старите.

Забележка: Ако желаете да имате по-пълен контрол върху разпределението на дяловете, както и да ги подготвите предварително преди същинската инсталация, можете да използвате наличния в УСУ Редактор на дялове.

В това ръководство е избрана първата възможност, при която УСУ ще изтрие съществуващата инсталация на Убунту Линукс.

ВНИМАНИЕ: На тази стъпка е добре да не бързате и да се уверите, че сте направили правилен избор на начинът на инсталиране! При грешен избор е възможно да изтриете отделни дялове или целият диск!

Натиснете бутона Напред, за да започне подготовката на дяловете на твърдия диск. Докато това става, ще можете да настроите други параметри на инсталацията

  • Избор на часови пояс

install_5.png

  • Избор на клавиатурна подредба

В съответствие с направеният от вас избор на предходната стъпка, ви се предлага клавиатурна подредба, като ви се дава възможност да я промените при желание. За българския език стандартно е избрана БДС подредба, но ако използвате фонетичната може да я изберете и нея.

install_6.png

  • Създаване на потребител

Тук се дава възможност да се създаде и опише основният потребител, който ще работи със системата.

install_7.png

С попълването на вашите данни на практика вашето участие в инсталирането приключва. Ако на компютъра има инсталирани други операционни системи, в т.ч. и Windows, е възможно от там да бъдат взети потребителско име, парола, лични документи, настройки на браузъра, писма от електронната поща и др. Това осигурява по-лесно мигриране от една операционна система към друга. Тази стъпка не е задължителна, а освен това може да бъде и автоматично прескочена, ако не е засечена поддържана от помощника за инсталиране операционна система.

По време на инсталирането ще ви бъде показана поредица от екрани с кратка информация за УСУ:

В зависимост от параметрите на компютъра инсталацията може да трае между 10 и 40 минути. Като приключи, УСУ ще ви подкани да рестартирате компютъра.

install_9.png

Приятна работа!

Sidebar