Клавишни комбинации

Освен с мишката, вие може да взаимодействате с работната среда на УСУ и с различни клавишни комбинации. По-долу са изброени основните клавишни комбинации.

Клавишни комбинации за работната площ

 • Alt + F1 – Отваря Програми от основното меню.
 • Alt + F2 – Стартиране на приложение чрез изписване на името му в появилото се поле.
 • Prt Sc – (Print Screen) Прихващане на целият екран като изображение.
 • Alt + Prt Sc – Прихващате на текущият прозорец като изображение.

Клавишни комбинации за взаимодействие с прозорци

 • Alt + Tab – Превключване между отворените прозорци
 • Ctrl + Alt + Лява/Дясна Стрелка – Преминаване между отделните работни плотове
 • Alt+F7 – Местене на текущият прозорец. Може да се използва клавиатурата или мишката
 • Alt+F8 – Преоразмеряване на текущият прозорец. Може да се използва клавиатурата или мишката
 • Alt+F9 – Минимизиране на текущият прозорец
 • Alt+F10 – Максимизиране на текущият прозорец
 • Alt+Space – Отваряне на диалог с команда Отгоре плюс горните команди
 • Alt+F5 – Връщане на текущият прозорец към нормалният или предишният му размер
 • Alt+F4 – Затваряне на текущият прозорец

Клавишни комбинации при пуснати ефекти на работната площ

 • Ctrl + Alt + Лява/Дясна Стрелка – Завъртане на „кубът“, върху който се намират работните площи.
 • Ctrl + Alt + Стрелка Нагоре – Едновременно показване на всички отворени прозорци за лесен избор.
 • Ctrl + Alt + Стрелка Надолу – Разгъване на „кубът“ за преглед на повече от една работна площ чрез използване на стрелките.

Често срещани клавишни комбинации в различните приложения

 • Ctrl + C – Копиране на избраният текст/обект
 • Ctrl + X – Изрязване на избраният текст/обект
 • Ctrl + V – Поставяне на избраният текст/обект
 • Ctrl + A – Избиране на всичко
 • Ctrl + B – Задаване на удебелен текст
 • Ctrl + I – Задаване на курсив текст
 • Ctrl + U – Задаване на подчертан текст
 • Ctrl + N – Отваряне на нов документ или прозорец
 • Ctrl + S – Запазване на текущият документ
 • Ctrl + O – Отваряне на друг документ
 • Ctrl + P – Отпечатване
 • Ctrl + Z – Отмяна на последното извършено действие
 • Ctrl + Shift + Z – Връщане на последното отменено действие

Системни клавишни комбинации

 • Ctrl + Alt + Delete – Незабавно рестартиране на системата когато е зареден само конзолен режим на работа
 • Ctrl + Alt + Backspace – Рестартиране на X (графичният мениджър) и зареждане на екран за вход в системата
 • Ctrl + Alt + Плюс (цифрова клавиатура) – Смяна във възходящ ред между поддържаните режими на монитора
 • Ctrl + Alt + Минус (цифрова клавиатура) – Смяна във низходящ ред между поддържаните режими на монитора
Sidebar