Мрежови връзки

Достъпът, свързването и настройките на различните мрежови връзки (локални, безжични, GPRS/3G, PPPoE, виртуални частни мрежи – ВЧМ) в УСУ се осъществява с помощта на аплета на Мениджъра на мрежи, намиращ се в дясната част на горния панел.

За да видите автоматично засечените мрежи, трябва да цъкнете с върху иконата в дясната част на горния панел: net_1.png

net_2.png

Мрежите са групирани според типа си – жични, безжични, мобилни и т.н. За да се свържете към дадена мрежа, трябва да цъкнете върху името и. По-долу ще бъде показано по-подробно свързване към локална мрежа, към безжична мрежа и към мобилна GPRS/3G мрежа.

Забележка: В зависимост от типа на мрежата и избраната тема с икони, е възможно иконата да се различава от показаната на горното изображение.

Свързване към локална мрежа

То е приоритетният за системата начин на свързване и в общия случай няма да се налага да настройвате нищо. Автоматичното свързване ще работи правилно в случаите, в които компютрите ви в локалната мрежа автоматично получават своите мрежови настройки – IP адрес, DNS сървъри, шлюз и т.н. Ако локалната ви мрежа има е със специфични настройки и споменатите по-рано настройки трябва да са изрично указани, то в такъв случай ще имате възможността да ги въведете ръчно. Достъпа до ръчните настройки на мрежата ще бъде разгледан по-късно в това ръководство.

Свързване към безжична мрежа

Когато разполагате с WiFi карта и тя е активна, цъкането върху иконата на Мениджъра на мрежи ще покаже имената всички засечени в безжични мрежи и качеството на сигнала:

net_11.png

Цъкането върху дадена мрежа ще инициира процеса на свързване. Ако е необходимо, ще бъдете запитани за паролата за достъп мрежата:

net_12.png

След като връзката е осъществена, ненатрапчиво уведомление ще ви съобщи за това:

net_13.png

Свързване към GPRS/3G мрежа

Свързването към такава мрежа изисква да свържете към системата си GSM модем или просто да свържете вашия мобилен телефон с кабел за данни (може да не работи с всички модели), който ще се разпознае като модем. След това цъкнете на иконата за мрежи и от показалото се меню изберете Нова мобилна връзка (GSM):

3g_4.png

Ще се пусне помощник, който ще ви преведе през настройките:

3g_1.png

Натиснете Напред за да продължите. На следващият екран ще трябва да изберете държава:

3G_2.png

След това ще се покаже списък с оператори на мобилни услуги за съответната страна:

3G_3.png

Изберете този, към който е вашата SIM карта и продължете напред. В зависимост от избраният доставчик, на следващия екран ще имате възможност да въведете име на точката за достъп (APN). Стандартната за оператора е предварително зададена, но при нужда може да я промените.

3G_5.png

Следва екран с обобщена информация за досега направените настройки:

3G_6.png

Натиснете Прилагане, с което настройката приключва и системата автоматично прави опита да се свърже към Интернет чрез новосъздадената връзка.

Когато е необходимо ръчно да променяте определени мрежови настройки или да създавате нови, по-специфични връзки (като напр. Виртуална частна мрежа – ВЧМ), ще трябва да отворите редактора на мрежови връзки. Можете да го пуснете от Система – Предпочитания – Мрежови връзки или пък да цъкнете с върху иконата на мрежата и от появилото се меню да изберете Настройки на връзки. Ще видите прозорец, подобен на този:

nm-connection-editor.png.png

В него отделните типове мрежи (жични, безжични и т.н.) са обособени в отделни подстраници, като в рамките на всяка една от тях се съдържат наличните мрежи от този тип. За да помените настройките на съществуваща връзка, цъкнете на името, след което изберете Редактиране. Ето например, прозорецът с настройки на една безжична връзка:

net_3.png

В горепоказаната подстраница можете да променяте идентификатора на мрежа, режима (Инфраструктура или Ad-hoc), MAC адрес на мрежовата карта и др. подобни. Ако желаете свързването към дадена мрежа да става автоматично и тя да е достъпна за всички потребители, трябва да сложите отметка пред двете настройки, намиращи се респективно в най-горната и долна част на подстраницата.

От останалите подстраници може да променяте свързването чрез използване на IPv4 или IPv6(засега не се налага използването му), а също и сигурността на безжичната мрежа – тип защита и парола за свързване.

Настройка на DSL (PPPoE) връзка

Редактора мрежови връзки ще ви е от полза, когато достъпът до Интернет ви е с помощта на DSL (PPPoE) връзка. Първата ви е работа е да превключите на подстраницата DSL:

net_7.png

Натиснете Добавяне за да се отвори прозорецът с настройки за този тип връзка:

net_8.png

В отделните подстраници за настройка на DSL (PPPoE) връзката имате достъп до неща като потребителско име и парола, ръчно задаване на МАС адрес, IP адрес и DNS, начини за идентифициране и др.

Настройка на мрежов сървър посредник (прокси)

УСУ предоставя още един инструмент, чрез който глобално може да се зададе начин на свързване към Интернет в случаите, в които достъпът се осъществява с помощта на мрежов сървър посредник (proxy server) . Това става чрез Система – Предпочитания – Мрежов сървър посредник.

net_9.png

Зададените тук настройки са глобални за потребителя и всяка програма, изискваща достъп до Интернет ще се обръща първо към тях – напр. пощенски клиент, чат клиент и др. Ако желаете зададените от вас настройки да се приемат за цялата система, за всички потребители, натиснете бутона Прилагане на цялата система.

По-напредналите потребители имат на разположение допълнителни инструменти за наблюдение и диагностика на мрежата. Достъп до тях има чрез менюто Система – Администриране – Мрежови инструменти.

net_10.png

Тук имате достъп до функции като ping, traceroute, whois и др. подобни. Обикновен потребител вероятно рядко би се обръщал към тези инструменти, въпреки че при определени случаи те могат да са му полезни.

Sidebar