Настройка на клавиатурата

Настройките на клавиатурата могат да се извикат от менюто Система – Предпочитания – Клавиатура:

kblayout_1.png

Те са разделени в подпрозорци съобразно предназначението си – Общи, Подредби, Достъпност, Бутони на мишката и Почивки при писане. Текущо активните клавиатурни подредби са в категорията Подредби.

kblayout_2.png
Ако желаете да добавите фонетична българска подредба, трябва да натиснете Добавяне:

kblayout_3.png

В прозореца изберете от падащото меню Подредби: българска, а от менюто Варианти: изберете варианта на фонетичната подредба, който ви устройва. Натиснете Добавяне за да потвърдите.

Ако желаете да определите клавишната комбинация, с която да извършвате смяна между различните подредби, трябва в подстраницата Подредби да натиснете Настройки:

kblayout_4.png

Ще се отвори нов прозорец, в който са изброени различни настройки, касаещи клавиатурната подредба. Това, което ви интересува е Клавиш(и) за смяна на подредбата:

kblayout_5.png

Цъкнете на малката стрелка пред името за да разгънете списък с възможни клавишни комбинации. Желаната клавишна комбинация може да изберете чрез поставяне на отметка пред нея.

Sidebar