Настройка на основното меню

УСУ предлага настроено основно меню, в което всички програми са разделени по категории. Това е много удобно и прави навигацията из менюто лесна. Въпреки това, понякога потребителите може да се нуждаят от специфично настроено според нуждите им меню. За целта има на разположение Редактор на менюта, който се стартира с дясно цъкане на бутона на мишката върху менюто и избор на Редактиране на менютата:

alacarte_1.png

Алтернативен начин на стартиране е от основното меню Система – Предпочитания – Основно меню.
Програмата има прост двупанелен интерфейс. В лявата част са показани категориите, а дясната – достъпните програми в съответната категория. С махането или поставянето на отметка пред името може да включва/изключва дали да е видима съответната програма. Има възможност и за изтриване или добавяне на нови менюта чрез Ново меню и на нови програми към менюто чрез Нов стартер:

alacarte_2.png

Натискането на Нов стартер, ще отвори нов прозорец, в който ще трябва да попълните име, команда за пускане и описание на програмата:

alacarte_3.png

Името и командата са задължителни, а описанието е незадължителен елемент. Почти без изключения, инсталираните програми сами си създават стартери в основното меню.

Ако желаете да промените настройките на вече създаден стартер, цъкнете с десен бутон на мишката върху него и изберете Настройки.

Възможно е и да променяте местоположението на даден стартер – например желаете да преместите Калкулатор от Помощни програми в Офис. Необходимо е да цъкнете върху него в раздела Помощни програми и задържайки бутона на мишката, да го завлечете върху категорията Офис, след което го пуснете. В резултат на това в Офис ще се появи нов стартер Калкулатор, като същевременно ще се запази и стария. Ако не желаете да имате такова дублиране, можете да махнете отметката пред Калкулатор в Помощни програми, за да скриете този стартер.

Sidebar