Офис

УСУ ще ви помогне да извършвате типичните офис дейности с лекота, защото идва с пълен пакет офис програми. Основните от тях са изброени по-долу.

 • Офис пакет LibreOffice:

Офис пакетът включва следните по-важни модули:

 • LibreOffice Текст – Програма за текстообработка. Предлага съвместимост с файловете на Microsoft Word и с още много други формати. Като основно негово предимство може да се посочи това, че създаваните с него файлове са платформено независими и с отворен код. Този файлов формат беше оценен и в Европейския съюз и избран за един от стандартите за електронни документи.
 • LibreOffice Таблица – Програма за създаване на електронни таблици, аналог на Microsoft Excel. Отново в по-голямата си част функциите на двете програми са идентични, само с разлика в разположението им в менютата. И тук се предлага съвместимост с файловете на Excel, която е на доста високо ниво. Като файлов формат по подразбиране отново се приема отворен стандарт.
 • LibreOffice Презентация – Програма за създаване на презентации, аналог на Microsoft PowerPoint. И тук има много сходен интерфейс, сходни функции и познат начин на работа. Налице е съвместимост с файловете на PowerPoint.

В LibreOffice се включват още и програмите LibreOffice База данни – аналог на Access, а също така и LibreOffice Чертеж – софтуер за векторна графика. Всичките програми в LibreOffice могат да записват директно и в PDF формат, което е доста удобна функция в случай, че желаете файла да е само за четене или пък искате да сте сигурни в еднаквото му форматиране независимо къде се отваря.

 • Електронна поща, бележки, календари и задачи – Тези четири съвсем тривиални, но също така и неразделни от всеки съвременен офис типа програми в УСУ са обедини в лицето на Evolution. Програмата предлага единен интерфейс, в който под формата на отделни секции са застъпени гореизброените неща. Evolution предлага добра комбинация от възможности и сигурност. Достъпът до напомнящите бележки, задачите и календара става чрез превключването на съответната категория в интерфейса на Evolution. Бележките и задачите могат да бъдат групирани в някоя от над 20-те предложени категории или пък да им бъдат зададени нови. Превключването към Календар дава обобщен изглед на текущ месец, текуща част от деня и списък с всички бележки и задачи.

evolution.png

 • PDF четец – За този тип файлове е предназначена програмата Evince. Тя предлага основните функции за четене на PDF файлове. За отбелязване е, че тази програма се стреми да е универсален четец и освен поддръжка на PDF, предлага четене и на DejaVu, CBR, DVI и презентации от LibreOffice.

  evince.png

  Други приложения в категорията Офис са:

  • Gbgoffice – Двупосочен Българо-Английски речник;
  • GRAMPS – Генеалогична програма;
  • HomeBank – Организиране на личните финанси;
  • Wammu – Свързване и управление на мобилен телефон от компютъра;
  • Fbreader – Четец на електронни книги;
  • OpenProj – Управление на проекти.

  Всички офис приложения можете да откриете в менюто Програми – Офис.

  Sidebar