Потребители и групи

Управлението на потребителските профили в УСУ става от менюто Система – Администриране – Потребители и групи. Отваря се прозорец, в който се съдържат настройките за съществуващите и възможност за създаване на новите потребители и групи.

users_1.png

За да създадете нов потребител, натиснете бутона Добавяне. Ще отвори нов прозорец в който трябва да въведете пълното и краткото име на потребителя.

users_2.png

Двете имена може да са еднакви, или пък различни. Във вторият случай в полето Име напишете пълното име, а в Кратко име – системното име, с което потребителя ще се идентифицира. Тези от вас, които търсят допълнителна защита на данните си, може да шифрират домашната си папка, като поставят отметка пред тази опция в дъното на прозореца. Когато приключите с тази стъпка натиснете Добре.

Веднага след затварянето на горния прозорец, ще трябва да въведете избрана от вас или автоматично генерирана парола:

users_3.png

При създаването на паролата има възможност изобщо да се изключи използването и. Това не е препоръчително, защото представлява риск за сигурността на системата. С определянето на паролата може да се каже, че вече имате създаден потребител.

Можете бързо да промените краткото име, типа потребител и паролата чрез натискане на бутона Промяна срещу съответния атрибут. Ако желаете пълен контрол върху данните и правата за потребителя, натиснете Допълнителни настройки.

users_4.png

За да управлявате групите, към които спадат различните потребители, трябва от основният прозорец на Потребители и групи да натиснете Управление на групите. Ще се отвори прозорец със списък на съществуващите групи:

users_6.png

За да добавите нова група, натиснете Добавяне. За да видите потребителите в дадена група, цъкнете два пъти върху името и или я маркирайте и натиснете Настройки.

Sidebar