Работната среда на УСУ

Стандартната работна среда на УСУ е с подобен вид:

Ако сте сред потребителите, работили до момента само с Windows, още на пръв поглед ще забележите някои разлики във вида на работния плот.

Най-явната от тях са двете ленти, заемащи горната и долна част на екрана. Те са типичен елемент от работната среда Gnome, която се използва от УСУ. На практика познатата от Windows лента със Старт меню, списък с прозорци и системната област за известяване (system tray) тук е разделена на два независими панела. В горния панел се намират основното меню, някои препратки към често използвани приложения и системната област за известяване. В долния панел се намират бутон за бързо показване на работната площ, списък с отворените прозорци, превключвател на виртуални работни места и икона за бърз достъп до кошчето с изтрити файлове.

Основното меню на УСУ е разположено в най-лявата част на горния панел и се състои три компонента – Програми, Места и Система.

В менюто Програми се намират инсталираните приложения, подредени по категории на приложението си – Графика, Интернет, Офис и т.н. Избирането на коя да е категория, ще покаже подменю с всички приложения, спадащи към нея. Така например, в Интернет ще намерите програми като Firefox, Skype, чат клиент, торент клиент и др.

В менюто Места са събрани основните места за навигация в компютъра – домашната папка, работния плот, мрежата, засечени преносими устройства и т.н., както и списък с последно отваряните файлове.

В менюто Система са събрани всички настройки на операционната система. То се явява аналог, макар и не съвсем точен на познатия на някои от потребителите Control Panel в Windows. Тук обаче структурата му е по-особена, отново замислена за улеснение. В него има две подменюта. Едното е с името Предпочитания и съдържа всички настройки на УСУ, които се считат за безопасни, т.е. объркването им не може да доведе до срив на системата. Това са настройки като: визуални теми, избор на мишка, клавиатура, настройка на звуци, екранни предпазители, разделителна способност на екрана и т.н. Второто подменю се нарича Администриране. В него са събрани онези критични за УСУ настройки, чието неправилно конфигуриране може да доведе до срив или загуба на данни и би се отразило глобално на функционирането на системата, а не само на текущия потребител. Пускането на приложенията от това меню става след въвеждане на администраторска парола. Тук са събрани настройки като: мрежа, добавяне/премахване на софтуер, файлови системи, езикова поддръжка и т.н.

Съвет: Най-лесният начин да експериментирате с непознати за вас настройки и е да си пуснете живия DVD диск с УСУ, откъдето можете да разучавате цялата система по безопасен начин.

В крайно дясната част на горния панел се намира системната област за известяване:

Systray.jpeg

В него се намират различни аплети – малки икони, цъкането на които води до различни действия – смяна на клавиатурната подредба, свързване към мрежи, показване на календара и времето, управление на звука, излизане от системата и др.

Всички пуснати програми се показват като малки икони в долния панел. Чрез посочването им с мишката може да се види допълнителна информация за стартираната програма както и нейна миниатюра, улесняваща превключването между по-голям брой програми:

В долната лента интересен елемент е превключвателят на т. нар. виртуални работни места. Идеята за тях е е относително непозната и по същество представлява добавяне към стандартния работен плот на още определен брой допълнителни такива. Това позволява на всеки един от тях да има отворени различни програми и така се избягва претрупването с отворени приложения в лентата със задачи. Броят им варира от 1 до няколко десетки, в зависимост от предпочитанията на потребителя и наличната системна памет:

Virtual_Desktops.jpeg

Пример: Ако често ви се налага да работите едновременно с отворени текстов редактор, Интернет четец, клиент за е-поща, Skype и файлов мениджър, сигурно ще се съгласите, че те определено претрупват работната площ и на моменти е трудно да се ориентирате кое приложение къде е. В УСУ просто бихте могли да поставите на първия виртуален работен плот уеб четеца и Skype, на втория – файловия мениджър, на третия – клиента за е-поща и т.н. По този начин на всеки един отделен виртуален работен плот няма да има повече от 1-2 отворени приложения и за вас, след като свикнете с подобна логика на разпределение, ще е по-лесно да се ориентирате сред многото отворени приложения.

Sidebar