Свързване чрез Bluetooth

Настоящето ръководство ще ви предостави общи знания как да свържете компютъра си с други устройства чрез Bluetooth, как да преглеждате съдържанието им и как да изпращате файлове двупосочно.

1. Свързване
Когато към системата ви има включен Bluetooth адаптер в горната дясна част на панела на работния плот ще се появи характерната икона за тези устройства:

bluetooth_1.png

Сега трябва да направите компютъра си видим за външни устройства. За целта иконата и от показалото се меню изберете Настройки. Ще видите подобен прозорец:

bluetooth_2.png

Сложете отметка срещу Компютърът да е откриваем и ако желаете, променете името, под което другите устройства ще виждат компютъра в Приятелско име. Допълнителен контрол над получаването/изпращането на файлове, можете да получите чрез натискането на бутона Получаване на файлове.

Откриването и свързването с друго устройство можете да направите по два начина:

  • Търсене, откриване и присъединяване на външно устройство от компютъра

За целта цъкнете върху иконата за Bluetooth и изберете Добавяне на ново устройство. Ще се пусне помощник, който ще ви преведе през необходимите стъпки. Същият помощник може да пуснете и още докато сте в прозореца с настройки на Bluetooth. Помощникът ще има подобен вид:

bluetooth_3.png

Натиснете Напред за да пристъпите към показване на засечените външни устройства:

bluetooth_4.png

Обърнете внимание на падащото меню Вид устройство. От него можете да изберете какви засечени устройства да се показват – телефони, мишки, слушалки и т.н. Ако пък устройството, с което се свързвате, се нуждае от специален PIN код, натиснете Настройки на кода и изберете един от предварително наличните или въведете свой. С натискането на бутона Напред, компютърът ще инициира процес на свързване към устройството:

bluetooth_5.png

След като въведете автоматично генерирания PIN код, помощникът ще ви уведоми за успешно свързване:

bluetooth_6.png

  • Търсене, откриване и присъединяване на компютъра от външно устройство

Този подход е обратен на предния. При него използвате външно устройство (напр. мобилен телефон) за да откриете Bluetooth връзката на компютъра и да се свържете към нея. Сега е време от телефона да активирате Bluetooth връзката. Сканирайте и открийте компютъра си, след което се свържете с него, като предварително си зададете код за свързване (напр. 0000). Ще се покаже запитване за свързване:

bluetooth_7.png

Въведете по-рано определеният PIN код и затворете прозореца. С това настройката приключва и би трябвало да имате работеща Bluetooth връзка.

2. Преглеждане на съдържанието на свързано външно Bluetooth устройство

За видите съдържанието на свързано устройство, цъкнете върху иконата в панела и изберете Разглеждане на файлове в устройство. Ще се отвори списък с познати устройства:

bluetooth_8.png

Изберете желаното устройство и натиснете Разглеждане. Ако свързването е успешно, след няколко секунди ще се отвори файловият мениджър, където устройството ще бъде показано като нормално устройство с данни:

bluetooth_9.png

Сега можете да разглеждате съдържанието на устройството и да копирате файлове от него на компютъра си.

3. Изпращане на файлове

  • Изпращане на файлове от външно устройство към компютъра

При получаването на файл ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение на трансфера:

bluetooth_11.png

След получаването ще се появи друг прозорец, от който директно ще можете да прегледате полученият файл:

bluetooth_12.png

  • Изпращане на файлове от компютъра към външно устройство

Изпращането на файлове в обратна посока – от компютъра към външно устройство е пределно просто. Отворете си файловия мениджър и цъкнете с десен бутон на мишката върху файла, който искате да изпратите, след което изберете Изпращане до…:

bluetooth_13.png

Ще се отвори прозорец, в който в полето Изпращане като изберете Bluetooth (OBEX Push) и под него изберете желаното устройство (в случай, че имате повече от едно). Натиснете бутона Изпращане за да потвърдите операцията:

bluetooth_14.png

Забележка: Ако разполагате с мобилен телефон и само файлов трансфер не ви устройва, а желаете и възможност за преглед на SMS, редактиране на адресна книга и т.н., ще са ви необходими малко повече усилия, тъй като повечето производители на телефони нямат версии на софтуера си за Линукс. Има свободни алтернативи, които може да опитате. Може да опитате напр. програмата Wammu, която осигурява подобна функционалност с много телефони. Можете да я стартирате от Програми – Офис – Мениджър на мобилни телефони (Wammu).

Wammu.jpeg

Sidebar