Споделяне на Интернет връзката

Ако имате компютър с достъп до Интернет и разполагате със свободна жична или безжична мрежова карта, лесно можете да си споделите Интернет връзката от този компютър така, че тя да е достъпна за други устройства. Стъпките са прости и по-долу ще бъде разгледано споделяне през жична и безжична връзка.

Необходими условия за успешно споделяне:

  1. Правилно настроена и активна Интернет връзка;
  2. Допълнителна жична или безжична карта, чрез която другите компютри ще се свръзват към компютъра, който ще споделя Интернет връзката си.
  • Споделяне чрез жична връзка

От Система – Предпочитания си пуснете Мрежови връзки. В подстраницата Жична мрежа маркирайте мрежата, чрез която другият компютър ще се свързва с основния. В примера за Интернет връзка се използва eth0, следователно интересуващата ви карта е eth1.

netshare_1.png

Натиснете бутона Редактиране за да отворите настройките. В подстраницата Настройки на IPv4 от падащото меню срещу Метод изберете Споделена с други компютри:

netshare_2.png

След натискането на бутона Прилагане, Интернет връзката ви е вече споделена и когато е активна, друг свързан компютър ще може да я използва.

  • Споделяне чрез безжична връзка

Споделянето чрез безжична връзка може да е по-удачен вариант, тъй като с него компютърът ви на практика ще се превърне в безжична точка за достъп и ще може да обслужва не само един, а няколко различни компютъра или други устройства, разполагащи с безжичен достъп (напр. смартфони).

Нека за целите на примера приемем, че компютърът ви разполага с една жична връзка, която се използва за достъп до Интернет. Същевременно разполагате и със свободна безжична карта, която другите устройства ще използват за да имат Интернет достъп.

Включете безжичната карта, след което от иконата на Редактора на мрежи изберете Създаване на нова безжична мрежа:

netshare_3.png

Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да въведете името на новата мрежа, както и нивото на сигурност и ключа за достъп:

netshare_4.png

Забележка: Можете да създадете и мрежа, която не се нуждае от ключ за достъп, но това е силно непрепоръчително. Една безжична точка за достъп има обхват поне няколко десетки метра, което значи, че мрежата и Интернет връзката ви ще бъдат достъпни за външни лица, което е ненужно излагане на риск.

Натиснете Създаване за да приключите с настройката. Така създадената мрежа е от типа компютър – компютър (Ad-hoc) и всяко свързало се към нея устройство получава достъп до локалната мрежа и до Интернет.

Sidebar