Файлови операции

Работата с избрания в УСУ файлов мениджър Nautilus ще ви позволи ефикасно и бързо да изпълнявате различни файлови операции.

Най-често до него се стига чрез менюто Места.

nautilus_13.png

Отваря се файлов мениджър с подобен вид:

nautilus_1.png

Като цяло видът на Nautilus e достатъчно стандартен – има лента с бутони, страничен панел, основен прозорец, статус лента. Първоначално може да останете с впечатление, че липсва лента за навигация. Всъщност такава лента има, но тя не е падащо меню (както напр. в Windows Explorer), а е под формата на бутони:

nautilus_2.png

Тук навигацията в отделните папки и подпапки се осъществява като се натискат появяващите се бутони с техните имена на лентата. След известен период на привикване, ще установите този метод е много интуитивен. Естествено, в случай, че желаете директно да въведете адреса на исканата от вас папка, Nautilus предлага тази възможност. Превключването в такъв режим става чрез клавишната комбинация Ctrl+L.

Можете да превключвате изгледа на файловете и папките между три различни режима: Икони, Списък и Сбит. Превключването между тях става чрез натискането на един от трите бутона в главната лента с инструменти:

nautilus_14.png

Друга екстра на Nautilus е, че в страничният панел може да се променя изгледа с наличните устройства и места в компютъра.

nautilus_4.png

Вариантите на показване са:

  • Места – винаги показва всички налични дялове и преносими носители и изгледа не се променя динамично при навигация в основния прозорец;
  • Информация – в панела са показва по-подробна информация за текущо избрания файл или папка;
  • Дърво на папките – този режим е аналогичен на режима познат ни от Windows Explorer;
  • История – показва последно отваряните файлове/папки;
  • Бележки – страничния панел сменя вида си в празно поле, в което може да се пишат бележки;
  • Емблеми – показва наличните емблеми, които могат да се приписват на папките.

Много полезна функция на Nautilus, е възможността да отваряте едновременно няколко местоположения в компютъра, побрани в отделни подпрозорци – почти напълно идентични с подпрозорците на уеб четеца Firefox:

nautilus_9.png

За да активирате нов подпрозорец, трябва да натиснете клавишната комбинация CTRL+T или да използвате менюто Файл – Нов подпрозорец. По този начин може да си спестите претрупана лента със задачи или пък излишно цъкане, когато ви се налага да работите с повече местоположения едновременно.

Някои потребители предпочитат да работят с двупанелни файлови мениджъри. Те вероятно ще бъдат удовлетворени да научат, че файловият мениджър в УСУ може и това. За да активирате двупанелен изглед, натиснете F3:

nautilus_3.png

По време на работата с файлове, Nautilus може да ви предложи разширена функционалност, в зависимост от типа файл и/или папка който сте избрали. Така например, можете да цъкнете на всеки файл или папка с десен бутон на мишката и от показалото се меню да изберете Отваряне като Администратор – полезно, когато желаете да променяте системни файлове/папки:

nautilus_10.png

Цъкането върху документ, създаден с LibreOffice (или Microsoft Office), пък ще ви даде възможност директно да го отпечатате:

nautilus_11.png

Възможни са и други действия – мултимедийните файлове да се добавят към списък за изпълнение, изпращане на файл/папка към определено преносимо устройство или е-поща и др.

Емблемите също са интересна екстра на Nautilus. Те представляват мини-икони, които се прикачват към иконата на папката/файла и подсказват какво е съдържанието и. По-долу има примери на папки, съдържащи документи, филми, музика и снимки:

nautilus_5.png

За да сложите емблема на избран файл/папка цъкнете с десен бутон на мишката върху него и изберете Свойства. След това в отворилият се прозорец изберете подпрозореца Емблеми:

nautilus_12.png

За да прикачите дадена емблема, просто сложете отметка срещу нея. Възможно е да прикачите и повече емблеми към 1 файл/папка.

Освен емблемите, Nautilus позволява да се сложи избрано от вас изображение като заден фон на прозореца му. За целта от менюто Редактиране отворете Фонове и емблеми.
nautilus_6.png

Освен, че се грижи за файловите операции, Nautilus отговаря и за изобразяването на Работната площ (Desktop-а). Характерна негова черта е това, че показва съдържанието на изображенията и текстовите файлове, като дава възможност да се променят и размерите на отделни икони. За да внеса яснота ще приложа два примера на нормална и на увеличена икона на текстови файл с име Прочети_ме.

  • нормална икона:

nautilus_7.png

  • увеличена икона:

nautilus_8.png

Може да се забележи, че при увеличен размер на иконата започна да се показва част от съдържащия се в нея текст – нещо, което е наистина много удобно за бърз поглед върху прости текстови файлове.

Sidebar