Print Friendly

Scribus e програма за предпечатна подготовка. Като логика на работа тя е идейно близка до комерсиални програми като Quark Express и Adobe Pagemaker. Освен за професионалистите, програмата може да бъде полезна и на обикновените потребители, като им помогне в някои дейности.
Пример за такива са: подготвяне на училищен стен-вестник или други печатни материали; създаване на електронен вестник или списание за разпространение в PDF формат, създаване на брошури и листовки и др. подобни.

По-долу ще се запознате с интерфейса на програмата. Тя може да бъде стартирана от менюто Програми – Графика – Предпечатна подготовка (Scribus). При стартирането си ще трябва да изберете формат страницата, като по подразбиране е избран A4 в портретен режим.

Scribus_1.jpeg

След избора пред вас се отваря основния прозорец на Scribus.

Scribus_2.jpeg

Програмата има стегнат вид. Инструментите са разделени на няколко групи.

Първите две групи инструменти включват стандартни действия – създаване, отваряне, запазване, затваряне, печат, преглед на файлове, както и генериране на PDF. Тук са и функциите по копиране, изрязване и поставяне на избрано съдържание.

toolbar_1.jpeg

Третата група инструменти съдържат различни типове обекти, които могат да се създават в Scribus (текстови полета, изображения, таблици, правоъгълници, многоъгълници, прави линии, криви на Безие, свободно изчертани линии), а също и бърз достъп до някои действия (въртене, увеличаване, редактиране на текст, измерване и др.).

toolbar_2.jpeg

Последната група включва инструменти, имащи отношение към създаването на документи, който ще се запазват в PDF формат – вмъкване на бутони, текстови полета, бележки и др.

toolbar_3.jpeg

Манипулирането със създадените обекти, независимо дали са текст, фигура или изображение, става посредством контекстното меню, което излиза при цъкане с десен бутон върху обекта.

Ето типичното контекстно меню на текстовите кутии:

text_context_menu.jpeg

Ето и предназначението на част от достъпните функции:

Story_editor.jpeg

Text_properties_1.jpeg

Свойствата на обекта са подредени по категории като X, Y, Z – за позицията на рамката; Shape – за формата на рамката и т.н. Цъкането върху отделната категория разгъва съдържанието и, като същевременно скрива съдържанието на другите:

Text_properties_2.jpeg

Контекстното меню на изображенията е подобно на това на текстовите кутии:

image_context_menu.jpeg

Част от новите елементи в него са:

Image_properties_1.jpeg

Общо взето цикълът на работа със Scribus може да се опише с 4 стъпки:

  1. Предварителна подготовка на текстовото и графичното съдържание във външни програми (напр. OpenOffice, Gimp);
  2. Създаване на дизайн на страницата в Scribus;
  3. Вмъкване на съдържание и настройка според предварително определеният дизайн;
  4. Запис на готовият проект в подходящ формат съобразно предназначението му.

Scribus_LFU.jpeg

Допълнителна помощ може да бъде намерена на http://wiki.scribus.net/index.php/Get_Started_with_Scribus.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011