Print Friendly

Изказваме нашата благодарност на следните хора за оказаното им съдействие и подкрепа:

Благодарим ви! Без вас УСУ нямаше да стигне дотук!

С уважение,
Светослав Стефанов
Красимир Стефанов

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011