Print Friendly

Ако имате желание да създавате любителски филми с материали от личната си колекция изображения, звуци и видео клипове, в УСУ ще намерите точното средство за целта.

Това е видео редакторът OpenShot, стандартно включен в УСУ. Можете да го стартирате от Програми – Звук и видео – Видео редактор (OpenShot). Ще видите подобен интерфейс:

openshot_1.png

Легенда:

  1. Основна лента с инструменти – осигурява бърз достъп до отваряне, запазване и изнасяне на видео проект;
  2. Функционални подпрозорци – съдържат включените файлове в проекта, ефекти за прилагане върху отделните клипове в проекта и преходи между тях;
  3. Проектни файлове – съдържа всички внесени в проекта изображения, аудио и видео файлове;
  4. Прозорец за преглед – позволява ви да прегледате част и целия проект, преди да го изнесете като видео файл;
  5. Лента с инструменти за редактиране – съдържа инструменти за преместване, оразмеряване, разцепване и др. действия с отделните клипове;
  6. Плъзгач за мащабиране – с негова помощ може да променяте мащаба на времевата линия на проекта;
  7. Линия за времеви мащаб – показва скала на времето и ви служи като основа подреждане на клиповете. Текущата позиция е отбелязана с маркер;
  8. Времева линия – показва точното разположение на всеки клип, ефектите към него и преходите между отделните клипове в целия проект.

В настоящето ръководство, ще бъдат показани основите на работата с OpenShot, чрез проследяване логиката на действията от началото до завършването на един прост проект и записването му във изходен видео файл.

Първата стъпка, е да внесете всички изображения, музика и видео, които смятате да използвате за направата на своя филм. Един от начините да направите това, е използвате бутона + от лентата с инструменти. Той ще отвори диалогов прозорец, чрез който ще можете да заредите желаните файлове. Алтернативен начин, е директно да влачите и пускате тези файлове от файловия мениджър в подпрозореца Файлове на проекта (3 в по-горното изображение). Всички добавени файлове ще се появят именно там. В примера това са два видео и един аудио файл:

openshot_2.png

Следващата стъпка е да подредите внесеното по-горе на времевата линия (8 в първото изображение), като поставите клиповете на наличните пътеки. Това става като просто ги завлачите и пуснете с мишката на желаната позиция:

openshot_3.png

Стандартно се във времевата линия се показват само 2 пътеки. В случая те няма да са достатъчни, тъй като в примера имаме нужда от 3 – по 1 за всеки клип и аудио файла. Добавянето на нови пътеки е лесто – просто цъкнете бутона + от лентата с инструменти за редактиране (5 в първото изображение)
Можете да използвате плъзгача за мащабиране (6 в първото изображение), за да промените изгледа на времевата линия и да видите по-добре разположението на клиповете.

За да направите по-интересен филм, може да прибегнете до помощта на ефектите. Те се обособени в отделен подпрозорец в панела, съдържащ проектните файлове (2 в първото изображение). Имате на разположение повече от 30 ефекта:

openshot_4.png

Можете да се възползвате от ефектите, както за да получите по-артистичен резултат (напр. чрез ефекта Контури), така и за да подобрите видеото (напр. чрез ефекта Баланс на бялото). За да добавите ефект към даден клип, първо изберете ефекта и след това го завлачете и пуснете върху клипа. Можете веднага да прегледате резултата, като натиснете бутона за възпроизвеждане в панела Видео преглед (4 в първото изображение):

openshot_5.png

При добавяне на ефект, той се прилага със стандартни настройки, които не винаги съвпадат с вашите желания. За да ги промените, цъкнете с десен бутон на мишката върху клипа във времевата линия, чиито ефект искате да настроите и от показалото се меню изберете Свойства:

openshot_6.png

Това ще отвори нов прозорец, съдържащ различни ствойства на клипа, обособени в отделни подпрозорци – Общи, Продължителност, Скорост, Оформление, Звук, Видео, Ефекти. В случая ви интересува именно подпрозореца Ефекти:

openshot_7.png

В него са показани всички добавени към клипа ефекти. За да промените настройките на някой от тях, просто цъкнете върху него и неговите настройки ще се появят в дясната част на прозореца. След като направите желаните настройки, натиснете бутона Прилагане за да се затвори този прозорец.

Преходите са онези кратки анимации, които запълват допълват преминаването от един клип към друг. В OpenShot са достъпни над 20 такива прехода:

openshot_8.png

За да добавите преход, цъкнете на него, след което го завлечете и пуснете върху времевата линия. Прехода ще се покаже чрез малък правоъгълник, разположен между две от пътеките:

openshot_9.png

Сега е времето да прегледате дали преходът ще изглежда така както сте си представяли, т.е. каква ще е посоката му – от клип А към Б или обратното. Ако тя не съвпада с вашите желания, цъкнете с десен бутон върху правоъгълника на прехода и от показалото се меню изберете Превключване на посоката:

openshot_10.png

Друго нещо, което може да се наложи да промените при вмъкването на преход е местоположението и/или продължителността му.

За да промените местоположението му, първо се уверете, че е активен бутонът openshot_12.png от лентата с инструменти за редактиране. След това цъкнете върху елемента на прехода и задържайки бутона на мишката го преместете според желанието си. Обикновено прехода застъпва по една малка част от края на единия и началота на другия клип.

За да промените продължителността на прехода, от лентата с инструменти за редактиране изберете бутона openshot_13.png, след което цъкнете върху елемента на прехода и задържайки бутона на мишката, извършете движение надясно, за да увеличите или движение наляво, за да намалите продължителността.

Това е последната стъпка, при която вашият проект ще се превърне в готов за гледане видео файл. За да започне процесът на създаване на този файл, натиснете бутона openshot_14.pngот основната лента с инструменти. Ще се отвори нов прозорец, от който ще имате възможност да изберете какъв да е видео формата на получения файл, както и допълнителни настройки, като напр. качество.

openshot_15.png

Изберете желан формат и натиснете бутона Изнасяне на видео, за да започне процесът на запис.

Сега остава единствено да изчакате, докато изнасянето във външен файл завърши.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011