Създаване на HDR изображения (Qtpfsgui)

През последните години във фотографията стават все по-популярни изображенията с висок динамичен диапазон (срещани по-често под името HDRHigh Dynamic Range). Тяхна характерна особеност е, че представят заснетата сцена много по-близко до естественото човешко възприятие, в сравнение с обикновените изображения.

Идеята на HDR е да направи възможно максимално точното пресъздаване на широката гама от нива на яркост, които могат да бъдат снимани – от директната слънчева светлина до най-тъмните сенки.*

Ето едно такова сравнение:

hdr_1.png

При по-внимателно разглеждане на горното изображение, ще забележите няколко добре изразени различия между стандартната и HDR снимката:

  • HDR снимката има по-естествено изглеждащи цветове – напр. червеният цвят на покрива, който в нормалната снимка е леко пресилен;
  • В HDR снимката се забелязват далеч повече дребни детайли – напр. по-ясно изразени облаци;
  • Там където в нормалната снимка има тъмни зони – напр. около прозорците под покрива на централната сграда – в HDR снимката те се елиминирани и много по-ясно видими.

Ето една примерно избрана област от снимката, в която описаните по-горе разлики си личат по-ясно:

hdr_15.png

Даденият по-горе пример далеч не е най-добрият. Едно бързо търсене в Google ще ви даде огромно количество резултати с качествени HDR снимки.

Независимо с колко качествен фотоапарат снимате, ако искате да пресъздадете максимално реалистично изглеждащи сцени, няма да може да го постигнете с една отделна снимка. Това е така, защото при подготовката на фотоапаратът за снимане, той (или вие ръчно) анализира цялата сцена пред обектива и на база на нейните най-светли, тъмни и умерени цветове избира оптимални стойности за експозицията (зависеща от скорост на затвора, отвор на диафрагмата, светочувствителност). Тъй като се избират средни стойности, става ясно че получената снимка при всички положения ще пресъздава действителността с известни компромиси и загуби. Тук на помощ идва техниката на създаване на HDR изображения.

Обяснено накратко при HDR техниката се правят няколко поредни снимки (най-често 3) с различна експозиция. По-късно чрез помощта на компютър тези снимки снимки се обединяват в една. В най-често използваният сценарий, една от снимките се прави с къса експозиция (тя е много тъмна, но пресъздава ясно най-светлите части от сцената), една е с дълга (снимката е много светла, но улавя най-тъмните части) и една с нормална експозиция (такава каквато снимате при нормалните снимки). Ето пример за 3 такива снимки:

hdr_2.png
В УСУ разполагате с предварително инсталирана програма, която ще ви помогне да създадете HDR снимки и да ръзгърнете по-пълно творческите си способности. Програмата се нарича Qtpfsgui и можете да я намерите в менюто Програми – Графика – Създаване на HDR изображения (Qtpfsgui).

При пускане на програмата ще видите прозорец, подобен на този:

hdr_3.png

Преди да продължите, се предполага, че имате поне 3 последователни снимки с различна експозиция. Някои фотоапарати имат готови настройки за такъв режим на снимане, наричан Auto Exposure Bracketing, Auto Bracket, а често съкращаван и като AEВ. Ето напр. екран от този режим на снимане от фотоапарат Panasonic DMC-FZ7:

hdr_4.png

Ако фотоапаратът ви притежава такъв режим, възползвайте се от него и изберете 3 различни нива, след което направете 3 последователни снимки. За най-добри резултати при снимките използвайте статив или ако не разполагате с такъв, оставете фотоапарата на някаква стабилна основа, или пък го задръжте в ръка максимално неподвижен. По този начин ще избегнете неприятно размазване на крайното получено изображение по-късно.

След като вече имате готовите 3 снимки от лентата с инструменти на Qtpfsgui изберете бутон New HDR Ще се отвори нов прозорец, който ще ви даде възможност да изберете изображенията:

hdr_5.png

Натиснете бутона Load Images… и изберете трите изображения. След избирането им в този прозорец ще се появи информация за експозицията, с която са заснети:

hdr_6.png

Допълнително имате възможност да променяте ръчно експозицията на всяка снимка, макар това в повечето случаи да не е необходимо.

Сега обърнете внимание на настройката Auto Align Images. Можете да се възползвате от нея, когато направените 3 снимки не са от статив. В този случай програмата ще се опита да ги изравни, като ще ви даде възможност и за ръчна промяна. Ако желаете автоматично изравняване, сложете отметка пред Auto Align Images и изберете един от двата налични метода за изравняване. Първият в списъка обикновено води до по-добри резултати. За да продължите натиснете Next. Изчакайте докато трае автоматичното изравняване (можеда отнеме няколко десетки секунди). След като то приключи, ще се отвори нов прозорец с постигнатата степен на изравняване:

hdr_7.png

Тук разполагате с възможност за допълнителна настройка на изравняването и предварителен преглед на резултата. Можете да сравните разликите между две съседни изображения, като използвате Image List:

hdr_8.png

В лявата част е избраното изображение, което ще можете да наместите, а в дясната част е едно от съседните му, избрано за отправна точка. С помощта на двете сини стрелки, можете да превключвате между различните изображения. Разполагате и с инструменти за преместване по хоризонтала и вертикала, чрез въвеждане на точна стойност или с помощта на контроли:

hdr_9.png

Когато приключите с изравняването (а може и напълно да пропуснете тази стъпка, ако сте използвали статив), натиснете Next. Ще се отвори последната стъпка от създаването на бъдещото HDR изображение:

hdr_10.png

Програмата разполага с 6 профила за създаване на HDR изображения. В почти всички случаи първият профил дава най-добри резултати. Изберете го и натиснете Finish за да видите първата си HDR снимка…

hdr_11.png

…, която изглежда невзрачна и невпечатляваща! Причината не е във вас, а в невъзможността на вашият монитор да изобразява изображения с висок динамичен обхват. Ето защо при тази техника се налага снимката да бъде направена обратно в такава с нисък динамичен обхват, така че да може да се покаже по-точно на екрана или при отпечатване. За целта е необходимо да преминете през процес, наречен Тонална корекция.

За да направите това, натиснете бутона Tonemap the Hdr Ще се отвори нов прозорец:

hdr_12.png

Съдържанието му е разделено на два панела. В левия се намират различни типове оператори, използващи се за тонална корекция. Те са разположени в отделни подпрозорци (Mantiuk, Fattal, Drago и др.). Всеки един от тях има различни параметри, които може да променяте. Няма универсално подходящ оператор и настройки, които да са подходящи за всички HDR снимки. Ето защо ще трябва да експериментирате.

В най-горната част на този панел се намира падащото меню Result size. В него се съдържат различни разделителни способности, в които може да бъде създадена вашата снимка. Първоначално изберете по-малка, напр. 512х341. След това изберете един от операторите и натиснете бутона Apply, намиращ се в най-долната част на левия панел.

В резултат на това в десния панел ще се появи резултатът от тази тонална корекция. Ако е необходимо, екпериментирайте с различни оператори и/или техни параметри. При всяко натискане на бутона Apply в десния панел ще се появява ново изображение с избраната разделителна способност:

hdr_13.png

Както е видно, резултатите могат да се различават съществено. Когато постигнете резултат, който ви удовлетворява, изберете по-висока разделителна способност и отново натиснете Apply, за да получите крайното изображение. Имайте предвид, че създаването на снимка с висока разделителна способност може да отнеме и няколко минути, а дори и повече на по-бавен компютър. Ето защо по-горе беше препоръчано първоначално да изберете по-ниска. След като снимката стане готова, от лентата с инструменти в горния прозорец изберете Save As… и запишете готовата снимка.

Когато приключите със записването, можете да затворите този прозорец, за да се върнете към генерираната по-рано HDR снимка. Можете да я запишете и нея в един от подходящите за HDR формати (*.exr, *.hdr, *.pic, *.tiff, *.tif, *.pfs), като натиснете бутона Save Hdr as Тя ще ви е полезна в случай, че решите и друг път да експериментирате с различна тонална корекция, като ви спести това, да минавате отново през стъпките по избиране и изравняване на първоначално направените снимки.

Някои съвети за по-добри HDR снимки:

  • По възможност винаги използвайте статив;
  • Стремете се при заснемането на последователните снимки да няма много движещи се обекти. Макар това понякога да може да доведе до артистичен ефект, в повечето случаи ще допринесе за зле изравнена снимка;
  • При нужда обработете допълнително получената крайна снимка. Спокойно можете да я отворите в Редактора на изображения GIMP и там да внесете корекции в яркостта, цветността, баланса на бялото или други параметри. Понякога можете дори да създадете две HDR изображения с различна тонална корекция и по-късно да ги слеете в GIMP в едно изображения с два слоя. Например често поставянето на HDR изображение, получено чрез оператора Fattal като основа и на такова, получено чрез оператора Drago като горен слой и използването за сливане между двата слоя тип Подложка със стойност 70%, води до по-добри резултати:

hdr_14.png


http://bg.wikipedia.org/

Sidebar