Математическа игра (TuxMath)

TuxMath e математическа игра, подходяща най-вече за учениците в началното училище. Основната цел в нея, е играчът да спаси града на пингвините от падащи комети, които могат да се неутрализират само при правилно решаване на аритметични уравнения. Всяка комета има свое уравнение, което трябва да бъде пресметнато, преди тя да достигне земята:

tuxmath_1.jpeg

Играта позволява под забавна форма да се упражняват действията събиране, изваждане, умножение, деление, а също и действия с отрицателни числа.

TuxMath може да бъде намерена в менюто Програми – Игри – Математическа игра (TuxMath). При пускането ѝ ще видите основното меню:

tuxmath_2.jpeg

Налични са три режима на игра:

  • Тренировъчна академия

tuxmath_3.jpeg

При този режим играчът има възможност да избира на какви аритметични действия да се основава играта. Те са подредени по сложност и започват от просто писане на число, до делене на положителни и отрицателни числа. Всички тези аритметични действия са разположени на няколко екрана, превъртането между които става с двете стрелки, намиращи с в най-долната дясна част на екрана. Към основното меню на играта можете да се върнете по всяко време чрез натискане на червения бутон

  • Аркадна игра

tuxmath_4.jpeg

При този режим има четири подрежима, наречени Космически кадет, Скаут, Рейнджър и Ас. Те са подредени по възходящ ред на трудност: в Космически кадет се извършва просто събиране; в Скаут се събира и изважда до 10; в Рейнджър се извършва събиране, изваждане, умножение и деление до 10 и в Ас се извършват всички предходни действия до 20 и в допълнение има и действия с отрицателни числа и действия, при което едното число липсва, а другото и отговора са известни. Във всичките подрежими основната цел е да се постигне възможно най-висок резултат, като за да направи по-трудно това, играта тече все по-бързо и бързо. Най-накрая най-високите резултати се записват в Зала на славата.

  • Потребителска игра

В този режим TuxMath започва игра с параметри, определени от потребителя. Тези параметри са описани във файла options, намиращ се в домашната ви папка в подпапка /.tuxmath/. Обърнете внимание, че името на папката започва с точка (.), което означава, че това е скрита папка и поначало няма да се показва във файловия мениджър. За да видите скритите папки в домашната си папка, отворете си файловия мениджър и натиснете клавишите Ctrl+H.

Във файла с настройките можете да променяте неща като, степен на нарастване на трудността, бързина на падане на кометите, използване на пълен екран за играта, както и множество други параметри. Всички те са описани (на англ. език) и при по-внимателното им четене не би трябвало да срещнете затруднения при разбирането им. Използването на този режим е незадължително и в множеството от случаите предвидените два стандартни режима на игра ще са ви достатъчни.

Sidebar