Наблюдение на група компютри (iTalc)

iTalc e програма, която може да е много полезна за използване в класни стаи, оборудвани с компютри. С нейна помощ учителят може да има едновременен поглед върху избран или върху всички компютри на учениците си. При необходимост той може да поема контрола върху другия компютър, например за да даде насоки за решаването на даден казус. С цел демонстрация той може и да излъчва собствения си екран до всички други компютри. Естествено програмата може да е от полза и на системните администратори, които пък могат да я използват за наблюдение и контрол на поверените им машини. Програмата се състои от два компонента – администраторски и клиентски. В УСУ стандартно влизат инсталирани и двата компонента – italc-master и italc-client. Пакетът italc-master трябва да се инсталира единствено на учителският компютър, а italc-client на всички (italc-master не може да работи без наличието на italc-client). Допълнително от това на всички компютри, които ще бъдат наблюдавани (т.е. имат инсталиран само italc-client) трябва да сложите ключовете, с които наблюдаващият компютър ще се идентифицира пред тях. За целта трябва да ги вземете от компютъра на който е инсталиран italc-master и да ги копирате на компютрите с italc-client. В УСУ и в другите Линукс дистрибуции тези файлове се намират в папката /etc/italc/keys/public. Ако italc-master e инсталиран на компютър с Windows, ключовете се намират в C:\Program Files\iTALC\keys\public. Вземайки съответния ключ от тази папка, трябва да го сложите на същото място по всички клиентски компютри.italc-master може да стартирате от меню Програми – Обучение – Групова работа – Наблюдение на група компютри (iTalc). Интерфейсът на програмата изглежда по следният начин:

italc_1.png

В горната част има бързи бутони за някои от често извършваните действия. В крайно лявата част пък се намира вертикална лента с бутони. Цъкането на всеки от тях ще покаже различна част от iTalc – кратки указания за използването на тези инструменти, общи настройки, създаване на класни стаи с принадлежащи им компютри и др.

Четвъртият бутон във вертикалният панел се казва Your ITALC-configuration. Тук може да определите на какъв интервал да става опресняването на екраните на учениците, кой мрежови интерфейс да се използва за прожектиране на учителската работна площ към ученическите екрани, качеството на излъчваното видео, кои ключове да се използват (изберете тези които сте копирали на работните станции) и какво да се извършва при двойно цъкане върху умалените изображения на клиентските екрани.

italc_2.png

Сега трябва да добавите работните станции към списъка за конкретния компютърен кабинет. Това става с избиране на вертикалния бутон Classroom-Manager:

italc_3.png

Преди да добавите нов ученически компютър, трябва да си създадете една или повече класни стаи. За целта цъкнете с десен бутон на мишката върху празното поле и от показалото се меню изберете Add classroom. Определете име и ако е необходимо, създайте още класни стаи. След като приключите с определянето на класните стаи е време да ги напълните с компютри. За целта отново цъкнете с десен бутон и изберете Add computer. Ще се отвори нов прозорец, в който ще трябва да попълните данни за потребителя и неговият компютър:

italc_4.png

Всички посочени параметри с изключение на MAC адреса са задължителни. Той ще ви е нужен само ако искате да може да включвате изгасени потребителски компютри. Освен компютри от локалната мрежа, вие може а добавяте и отдалечени компютри, свързани чрез Виртуална Частна Мрежа (VPN).

Добавените от вас компютри в класната стая ще се показват като умалени изображения, които ще отразяват текущата дейност върху всеки компютър:

italc_5.png

Цъкнете с десен бутон на мишката върху умаленото изображение на някой компютър и ще видите списък с възможните действия, който може да извършите.

С това общите насоки за работата с iTalc са към своя край.

Допълнение: За да осигурите стартирането на iTALC клиента на компютър с Линукс още при зареждането на системата до ниво екран за вписване, трябва да редактирате част от конфигурацията му. За целта от меню Програми – Помощни програми си стартирайте Терминал и в него напишете командата:

sudo gedit /etc/gdm/Init/Default
С горната команда ще се отвори единият текстов файл с настройки на екрана за вписване. В самото му начало копирайте и вмъкнете този текст:
killall ica
/usr/local/bin/ica &
Запазете и затворете файла, след което отново в Терминала напишете:
sudo gedit /etc/gdm/PreSession/Default

С тази команда ще отворите втория конфигурационен файл, който трябва да промените. В самото му начало копирайте и вмъкнете този текст:

killall ica /usr/local/bin/ica &

За Windows версията на iTalc клиента това става автоматично.

Sidebar